In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

Functieprofielen

Functieprofielen

In onderstaande lijst vind je groot aantal functieprofielen die je tegen kunt komen bij bedrijven uit de metaalbewerking.

Onder deze links vind je functieprofielen die zijn opgebouwd uit een omschrijving van de functie, de taken die daar bij horen, de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om deze functie goed uit te voeren, welke diplomas en certificaten er nodig zijn en wat de gewenste vooropleiding is om deze functie uit te voeren. 

In deze lijst met functieprofielen staan algemene functies (functies die overal wel voor kunnen komen), bijvoorbeeld Afdelingshoofd, administratiefmedewerker of P&O manager. Daarnaast staan er veel functies in die specifiek in de metaalbewerking voorkomen. Zoals CNC draaier, frezer en Plaatwerker.

Je kunt deze functieprofielen gebruiken als basis om functieomschrijvingen te maken voor jouw organisatie. 

Let op, dit zijn geen vacatures.