Functieprofielen

Functieprofielen

In onderstaande lijst vind je groot aantal functieprofielen die je tegen kunt komen bij bedrijven uit de metaalbewerking.

Onder deze links vind je functieprofielen die zijn opgebouwd uit een omschrijving van de functie, de taken die daar bij horen, de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om deze functie goed uit te voeren, welke diplomas en certificaten er nodig zijn en wat de gewenste vooropleiding is om deze functie uit te voeren. 

In deze lijst met functieprofielen staan algemene functies (functies die overal wel voor kunnen komen), bijvoorbeeld Afdelingshoofd, administratiefmedewerker of P&O manager. Daarnaast staan er veel functies in die specifiek in de metaalbewerking voorkomen. Zoals CNC draaier, frezer en Plaatwerker.

Je kunt deze functieprofielen gebruiken als basis om functieomschrijvingen te maken voor jouw organisatie. 

Let op, dit zijn geen vacatures.