In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

ICT manager / systeembeheerder

ICT manager / systeembeheerder

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De systeembeheerder is verantwoordelijk voor een goed werkend automatiseringssysteem, zodat de werknemers hun werkzaamheden op een efficiënte wijze kunnen uitvoeren. Dit betekent dat gezorgd moet worden voor een betrouwbaar en bedrijfszeker automatiseringssysteem, beschikbaarheid van een werkende computer voor een medewerker en het beheer van bestanden.

Andere namen voor deze functie
ICT beheerder

Komt voor in
De meeste grotere (technische) bedrijven

Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn:
 • een betrouwbaar en bedrijfszeker werkend automatiseringssysteem
 • het tijdig en correct (laten) uitvoeren van versiebeheer en back-ups
 • voorstellen aan de directie ter verbetering van continuïteit, kwaliteit of performance van de IT in het bedrijf
 • in kaart brengen van en voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen in ICT.
Zelfstandigheid
De werkvolgorde staat globaal vast. Is vrij om de eigen tijd in te delen binnen het kader van de gekende prioriteiten. Is voor aanpak gebonden aan de (on) mogelijkheden van de applicatie en gegeven middelen, handleidingen en administratieve eisen. Moet met inventiviteit probleemoplossingen genereren en (onder enige toezicht) applicaties aanpassen (programmeren). Toezicht geschiedt door overleg. Het maken van keuzen vergt inzicht in de configuratie. De frequente en vrij intensieve contact met gebruikers (alle geledingen) zijn gericht op het operationeel blijven van het systeem, het snel oplossen van problemen en het geven van instructies.

Complexiteit
De functie is gericht op het verzorgen van 1e en 2e-lijns probleemoplossingen op ICT gebied, aanname en registratie en doorleiden van incidenten en/of de installatie en op het beheer van werkplekken of het applicatie en technisch beheer van een systeem. Moet vrij frequent omschakelen tussen diverse werkzaamheden. Hoge accuratesse is vereist. Regelmatig is er sprake van tijddwang.

Afbreukrisico
Fouten of onachtzaamheden kunnen leiden tot stagnatie, productieverlies bij andere afdelingen. De kans op tijdig ontdekken berust op zelfcontrole als aanvulling op de in de procedures ingebouwde zekerheden. De vrij regelmatige contacten met leveranciers (medewerkers) zijn gericht op het snel oplossen van problemen. Geheimhouding van gegevens (en eventuele systeemkennis) is vereist.

Opleidingsniveau
De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-4, VWO, HAVO met pakketeisen, aangevuld met cursussen en/of trainingen, waaronder leverancierscursussen met een gemiddelde studielast tot 3 jaar.
Gewenste vooropleiding: ICT beheerder (MBO-4)

Mentale en fysieke belasting
Het werk wordt hoofdzakelijk verricht in een kantoorruimte. Vaak moet langdurig met beeldschermen gewerkt worden. Daardoor zijn wisselend inspannende werkhoudingen vereist.
 

Taken

Automatisering
 • Beheren van bedrijfs- of ERP-softwaresystemen
 • Beheren van bedrijfssoftware en licenties
 • Beveiliging van hardwaresystemen
 • Beveiliging van softwaresystemen
 • Inrichten van een servicedesk
 • Installeren van bedrijfssoftware
 • Installeren van ICT-hardware
 • Inventariseren van gebruikerswensen voor hard- en software
 • Ondersteunen van systeemgebruikers
 • Opsporen en oplossen van besmetting van hardware en software
 • Uitvoeren van versiebeheer en back-ups
Financiële administratie
 • Controleren van inkoopfacturen
 • Opstellen van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
 • Verzamelen en controleren van urenoverzichten
Inkoop
 • Aanvragen van offertes
 • Beoordelen en kiezen van leveranciers
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Management en leidinggeven
 • Adviseren en ondersteunen bij organisatiebeleid
 • Beheersen van conflicten
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
 • Opstellen van afdelingsplannen
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Product- en proceskwaliteit
 • Afhandelen van klachten
Secretariële werkzaamheden
 • Opbergen en archiveren van informatie
 • Voeren van zelfstandige correspondentie
Service en onderhoud (algemeen)
 • Telefonisch oplossen van technische problemen en storingen
 • Zoeken naar oplossingen en alternatieven
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
Verkoop en advies
 • Adviseren over producten, systemen en oplossingen

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Ruimtelijk inzicht
 • Kennis van materialen en middelen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
 • Financieel-administratieve vaardigheden
ICT kennis en vaardigheden
 • Calculatie software
 • ICT hardware
 • ICT software
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken

Gewenste opleidingen

Opleiding
ICT- beheer