Subsidiewijzer

Subsidies

U maakt natuurlijk al gebruik van de OOM regelingen. Maar wellicht zijn er nog andere regelingen of subsidies op landelijk of regionaal niveau die voor uw bedrijf interessant zijn. OOM heeft ze voor u helder en overzichtelijk op een rijtje gezet in deze subsidiewijzer.

 • Baanbonus DrechtstedenWanneer u een werknemer uit een van de Drechtsteden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, kunt u een bonus van maximaal € 3.000,- ontvangen.Lees verder
 • Brabant LeertBrabant Leert verstrekt gratis online opleidingen en cursussen ter versterking van de Brabantse arbeidsmarkt en economie. Aanmelden voor scholing via Brabant Leert tijdelijk niet mogelijk, loopbaanadvies kan wel worden aangevraagd.Lees verder
 • Duurzaamheidsbonus Utrecht (voor werkgevers)Wanneer u een werknemer (die recht heeft op een bijstandsuitkering of dat in de afgelopen 6 maanden had) uit de gemeente Utrecht voor onbepaalde tijd in dienst neemt, kunt u een eenmalige bonus van maximaal € 2.000,- ontvangen.Lees verder
 • EGF: Noodfonds bij massaontslagBij een grote reorganisatie ten gevolge van veranderingen in de wereldeconomie of de economische crisis kunnen er massaontslagen vallen. Er is subsidie beschikbaar voor activiteiten die helpen om de ontslagen werknemers van werk naar werk te begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholing of coaching en begeleiding.Lees verder
 • JobcoachOm werknemers met een arbeidsbeperking te ondersteunen in hun werk, kunt u een vergoeding voor de kosten van een zogenaamde Interne Jobcoach aanvragen. De interne jobcoach helpt uw werknemers met een beperking of ziekte bij het inwerken, maakt een trainingsprogramma en/of begeleidt werknemers op de werkvloer. Uiteindelijke doel is dat de werknemer zijn werk zelfstandig kan uitvoeren. Ook tijdens een proefplaatsing kan een jobcoach worden ingezet.Lees verder
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)Wanneer u een werknemer in dienst neemt met een laag uurloon, dan kunt u via de loonaangifte een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal € 960,- per jaar ontvangen. Het Lage InkomensVoordeel (hierna: LIV) geldt voor alle werknemers met een laag loon.Lees verder
 • Leerstage Amsterdam en DiemenDoor een werkzoekende of iemand met een bijstandsuitkering uit de gemeente Amsterdam of Diemen voor een half jaar een leerstage aan te bieden, geeft u een enthousiaste werkzoekende de kans om te leren en praktijkervaring op te doen. Het voordeel voor u als werkgever is dat u in contact komt met werkzoekenden die mogelijk een functie in uw bedrijf kunnen invullen en u deze geen salaris hoeft te betalen omdat deze zijn/haar recht op uitkering behoudt.Lees verder
 • Leerwerkcheque jongere Den HaagWanneer u een jongere van 16 tot en met 26 jaar uit Den Haag een leerwerkovereenkomst voor een bbl-traject biedt, kunt u een zogenaamde leerwerkcheque van € 350,- of € 550,- per maand krijgen.Lees verder
 • Leerwerkloket Rijk van NijmegenHet Leerwerkloket Rijk van Nijmegen biedt iedereen uit het Rijk van Nijmegen kosteloos scholings- en loopbaanadvies.Lees verder
 • Limburg LeertLimburg Leert verstrekt gratis loopbaanadvies en gratis online cursussen ter versterking van de positie van Limburgse werknemers op de arbeidsmarkt.Lees verder
 • Loondispensatie bij Wajong-uitkeringWanneer werknemers met een Wajong-uitkering door hun beperking minder presteren dan andere werknemers, mag u deze werknemer tijdelijk een lager loon bieden. Het UWV vult het loon dan aan tot het bedrag dat deze persoon ontving voor hij/zij bij u ging werken. Dit wordt loondispensatie genoemd.Lees verder
 • Loonkostensubsidie voor zieke of mindervalide nieuwe werknemerAls u een werknemer in dienst neemt die een uitkering krijgt vanwege een ziekte of een handicap, betaalt de gemeente een gedeelte van het loon. Het gedeelte dat de gemeente aan u betaalt is het verschil tussen de daadwerkelijke productiviteit van deze werknemer en het loon dat u werkelijk betaalt. Op deze manier kan iedereen meedoen aan de maatschappij.Lees verder
 • Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemerWanneer u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u een loonkostenvoordeel van maximaal € 6.000,- per jaar ontvangen via de loonaangifte. Het Loonkostenvoordeel (hierna: LKV) Arbeidsgehandicapte Werknemer is de vervanger van de Mobiliteitsbonus Arbeidsgehandicapten. De LKV regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers die mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan een baan in loondienst helpen.Lees verder
 • Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerdenWanneer u een werknemer uit het doelgroepenregister banenafspraak of een scholingsbelemmerde in dienst neemt, kunt u een loonkostenvoordeel van maximaal € 2.000,- per jaar ontvangen via de loonaangifte.Lees verder
 • Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemerWanneer u een werknemer met een arbeidsbeperking binnen uw bedrijf herplaatst, kunt u een loonkostenvoordeel van maximaal € 6.000,- per jaar ontvangen via de loonaangifte. Een werknemer hoeft niet eerst uit dienst te gaan.Lees verder
 • Loonkostenvoordeel oudere werknemerWanneer u een oudere werknemer met een uitkering in dienst neemt van 56 jaar of ouder, kunt u een loonkostenvoordeel van maximaal € 6.000,- per jaar ontvangen via de loonaangifte. Het Loonkostenvoordeel (hierna: LKV) Oudere Werknemer is de vervanger van de Mobiliteitsbonus Ouderen. De LKV regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers die mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan een baan in loondienst helpen.Lees verder
 • No-RiskpolisHet in dienst nemen van personen met een arbeidsbeperking of een ziekte, wordt belemmerd door het feit dat het risico dat deze werknemer ziek wordt relatief groot kan zijn. Wanneer de werknemer inderdaad ziek wordt, moet u wettelijk de werknemer doorbetalen. De gratis No Riskpolis dekt de loonkosten die tijdens ziekte doorbetaald moeten worden.Lees verder
 • Ontwikkelbanen Midden-BrabantProvincie Noord-Brabant voert samen met de regio Hart van Brabant en Jongerenpunt Midden-Brabant de regeling Ontwikkelbanen uit. Met deze regeling kan een bedrijf een jongere tussen de 18 en 27 jaar voor slechts netto € 300,- per maand aannemen.Lees verder
 • Plusbonus UtrechtWanneer u een parttime werknemer, die recht heeft op een bijstandsuitkering, uit de gemeente Utrecht meer contracturen wilt aanbieden, kunt u een eenmalige bonus van maximaal € 5.000,- ontvangen.Lees verder
 • PraktijklerenWanneer u een werkleerplaats (via bijv. bbl constructie), aanbiedt is deze regeling zeer interessant. Naast bbl komen ook praktijkleerplaatsen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), vmbo, entreeopleidingen in het vmbo, mbo, hbo en wo in aanmerking voor een vergoeding. De vergoeding is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en bedraagt maximaal € 2.700,- per leerling per schooljaar.Lees verder
 • ProefplaatsingDe regeling Proefplaatsing maakt het aantrekkelijker om een werknemer jonger dan 27 jaar in dienst te nemen die een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering heeft. U kunt de beoogde medewerker twee maanden proef laten draaien binnen uw bedrijf. Tijdens deze periode hoeft u geen loonkosten te betalen en krijgt de beoogde medewerker zijn/haar uitkering doorbetaald. Op deze manier kunt u bepalen of de werknemer geschikt is, zonder dat het geld kost.Lees verder
 • Proefplaatsing Groot-AmsterdamDe regeling Proefplaatsing maakt het aantrekkelijker om een werknemer uit de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam in dienst te nemen die een WAO-, WIA-, Wajong-, PW-, IOAW-, IOAZ-, WSW- of WW-uitkering heeft. U kunt de beoogde medewerker twee maanden proef laten draaien binnen uw bedrijf. Tijdens deze periode hoeft u geen loonkosten te betalen en krijgt de beoogde medewerker zijn/haar uitkering doorbetaald. Op deze manier kunt u bepalen of de werknemer geschikt is, zonder dat het geld kost.Lees verder
 • Regionale MobiliteitsteamsDoor de coronacrisis en automatisering dreigen of raken sommige mensen hun werk kwijt. Om hen passende begeleiding te bieden bij het zoeken naar nieuw werk, zijn in Nederland 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) opgezet. De RMT’s bieden hulp op maat aan werkelozen of mensen die hun werk of inkomen dreigen kwijt te raken.Lees verder
 • SLIM-regelingVanuit de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (hierna: SLIM-regeling) kunnen o.a. mkb’ers subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen het bedrijf, waaronder het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan en het verkrijgen van loopbaanadviezen voor hun werknemers.Lees verder
 • StartersbeursAls u kennis wilt maken met de frisse blik van een starter met een diploma, kunt u deze werkloze jongere een stage van 6 maanden aanbieden. U biedt de starter een vergoeding van netto € 700,- per maand en in sommige gemeenten een opleidingsbudget van € 600,-. Met deze zogenaamde Startersbeurs kan de starter relevante werkervaring opdoen die helpt bij het vinden van een volledige baan.Lees verder
 • Stimuleringssubsidie Zaanstreek-WaterlandOndernemers in arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland die extra werkgelegenheid (willen) creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen gebruik maken van de regeling Stimuleringssubsidie Zaanstreek-Waterland.Lees verder
 • Subsidie aanpassingen op de werkplekWerknemers met een arbeidsbeperking hebben soms aanpassingen op de werkplek nodig. De kosten die u als werkgever hiervoor maakt komen in aanmerking voor vergoeding. U heeft hier dus geen extra kosten aan.Lees verder
 • Subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU)De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is een subsidie voor duurzame inzetbaarheid bij bedrijven. Met deze regeling stimuleert de overheid projecten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden vergroten.Lees verder
 • Subsidieregeling Betere Kansen Wsw’ersVia de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen bedrijven subsidie ontvangen voor het in dienst nemen van mensen die in de sociale werkvoorziening zitten. Naast loonkosten kunnen ook kosten voor aanpassing van een werkplek van de Wsw-er worden vergoed. De kosten voor aanpassing op de werkplek kan ook door de werknemer worden aangevraagd.Lees verder
 • Techniekcoalitie LimburgVoor het opstellen van een veranderplan bij Limburgse bedrijven is 40 uur externe ondersteuning per bedrijf beschikbaar. De financiële bijdrage ligt tussen de € 500,- en € 1.500,-.Lees verder
 • Tel mee met TaalWerkgevers kunnen een vergoeding ontvangen voor de kosten van een extern opleidingstraject gericht op het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid van een werknemer of zzp’er met een taalvaardigheidsniveau vmbo of lager. Trajecten gericht op het verbeteren van digitale- en rekenvaardigheden komen ook voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,- per cursist.Lees verder
 • Tijdelijke loonkostensubsidie - Groot-AmsterdamAls u een nieuwe werknemer woonachtig in de regio Amsterdam (zie voor de lijst van gemeenten hieronder) in dienst neemt die een bijstandsuitkering van de gemeente ontving, is er tijdelijk loonkostensubsidie beschikbaar. De subsidie is tegemoetkoming in de loonkosten bedoeld voor het bekostigen van eventuele extra opleiding of begeleiding die deze werknemer nodig heeft om snel weer aan de slag te kunnen gaan. De bijdrage is maximaal € 5.000,- voor één jaar.Lees verder
 • Traineeplaats voor jongeren uit gemeente AmsterdamDoor een jonge werkzoekende uit de gemeente Amsterdam voor een half jaar een traineeplek aan te bieden, geeft u een enthousiaste jongere een goede start en kunt u werk uitvoeren waar u geen personeel voor vrij hebt. Het voordeel voor u als werkgever is dat u deze trainee geen salaris hoeft te betalen omdat deze zijn/haar recht op uitkering behoudt.Lees verder
 • Twents fonds voor vakmanschapVoor werknemers, ZZP’ers en werkzoekenden die zich binnen hun eigen vakgebied willen ontwikkelen of zich willen omscholen is subsidie in de vorm van een scholingscheque ter waarde van € 2.500,- beschikbaar.Lees verder
 • Vitaal BedrijfHet programma Vitaal Bedrijf biedt twee kosteloze scans en diverse informatie over vitaliteit om ondernemers te ondersteunen bij het verbeteren van de vitaliteit op de werkvloer.Lees verder
 • Voucherregeling Duurzame Inzetbaarheid Noordoost-BrabantMet de voucherregeling ‘Duurzame Inzetbaarheid Noordoost-Brabant’ biedt de regio Noordoost-Brabant een stimulans aan bedrijven om te investeren in een duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de eigen medewerkers.Lees verder
 • Voucherregeling Leren en Ontwikkelen Noordoost-BrabantMet de voucherregeling ‘Leren en Ontwikkelen’ biedt de regio Noordoost-Brabant als onderdeel van de SLIM-regeling een stimulans aan mkb’ers om te investeren in het leren en ontwikkelen van de eigen medewerkers.Lees verder
 • Werkgeverscheque Haaglanden en Zuid-Holland CentraalAls u een nieuwe werknemer in dienst neemt is, in diverse gemeenten in de regio Haaglanden en regio Zuid-Holland Centraal, een zogenaamde werkgeverscheque beschikbaar voor eventuele extra opleiding of begeleiding die deze werknemer nodig heeft om snel aan de slag te gaan. Per gemeente verschilt de definitie van de doelgroep enigszins maar het vrijwel steeds om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bijdrage is in de meeste gevallen € 4.500,- voor één jaar.Lees verder