In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

Leercultuurscan

Leercultuurscan

Voor de continuïteit van een organisatie en het behoud van medewerkers is een sterke leercultuur cruciaal. Wanneer werknemers in hun werkomgeving continu gestimuleerd worden tot leren en ontwikkelen, is er sprake van een ‘leercultuur’. Tegelijkertijd is werken aan een leercultuur lastig voor veel mkb-organisaties. Waar start je? Wat zijn cruciale elementen? Hoe pak je het versterken van een leercultuur aan?

Om mkb-organisaties daarbij te ondersteunen werkt Stichting OOM samen met het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen van hogeschool Windesheim. Dit lectoraat doet met andere kennispartners onderzoek naar het versterken van leercultuur binnen mkb-organisaties. Zij vonden zes bouwstenen die cruciaal zijn voor een sterke leercultuur (Korevaar et al, 2020)[1]

 LCS.png

Het lectoraat beschikt over een instrument, de leercultuurscan om de leercultuur binnen mkb-bedrijven in beeld te brengen. Deze (gevalideerde) online vragenlijst is het resultaat van een literatuurstudie en empirisch onderzoek (interviews) bij (technische) mkb-bedrijven en is gecheckt op leesbaarheid door een erkend taalbureau.
 
Werken aan leercultuur met hulp van de leercultuurscan?
Bij OOM aangesloten bedrijven kunnen de leercultuurscan inzetten via de regiomanager. De scan helpt bedrijven te ontdekken hoe hun medewerkers de leercultuur ervaren.

Stappen
Via de vragenlijst (leercultuurscan) wordt voor alle zes bouwstenen opgehaald hoe medewerkers de leercultuur binnen hun bedrijf ervaren. Het managementteam vult een vragenlijst in waarmee de strategische richting van het bedrijf en de visie op leren en ontwikkelen wordt opgehaald (bedrijfsstrategiescan). Deze bedrijfsinformatie is belangrijk bij het interpreteren van de uitkomsten, omdat een leercultuur ondersteunend is aan de strategische richting van een bedrijf. De ervaring leert dat laten invullen van de vragenlijsten vaak minimaal 2 tot 3 weken vergt. De ingevulde vragenlijsten worden door Windesheim verwerkt tot een (anonieme) rapportage met daarbij voorbeelden van mogelijke leerinterventies. Waarin de scores op de zes bouwstenen ook vergeleken worden met andere bij OOM aangesloten bedrijven (benchmark). De OOM regiomanager kan deze inzichten vervolgens delen met het bedrijf tijdens een workshop. Om daarmee leercultuur binnen de organisatie bespreekbaar te maken en verder te ontwikkelen waar nodig.

Opbrengsten
De rapportage helpt bij het bepalen van prioriteiten en acties om de leercultuur te versterken. De rapportage biedt organisaties handvatten om een omgeving te creëren waarin medewerkers optimaal gefaciliteerd worden om te leren.

Voordelen voor mkb-bedrijven
  • Een wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde vragenlijst aangevuld met vragen over de strategische richting en het HR-beleid geeft inzicht in de leercultuur van een organisatie. En biedt aanknopingspunten voor het versterken daarvan.
  • Relatief korte, goed leesbare digitale vragenlijsten (10-15 minuten).
  • Na afname worden uitkomsten voor het bedrijf verwerkt tot een digitale rapportage.
  • Deze geeft inzicht in de ervaringen van medewerkers met de zes bouwstenen van leercultuur en de samenhang met de strategische richting van en organisatie.
  • De benchmark maakt het mogelijk om eigen scores te vergelijken met andere metaalbedrijven.
  • De planning komt tot stand in nauw overleg met het bedrijf en Windesheim. Er kan gedurende het hele jaar gestart worden.
  • Een tweede meting op een later tijdstip biedt mogelijkheid om inzicht te krijgen in het effect van ingezette leerinterventies.
 

[1] Korevaar R., e.a. (2020) Leercultuur in het MKB: geen luxe maar noodzaak.  Holland Management Review, HRM-192