In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Leercultuurscan

Leercultuurscan

Voor de vooruitgang van een organisatie en het behoud van medewerkers is een sterke leercultuur onmisbaar.

Wanneer werknemers in hun werkomgeving doorlopend gestimuleerd worden tot leren en ontwikkelen, is er sprake van een ‘leercultuur’.

Tegelijkertijd is werken aan een leercultuur lastig voor veel mkb-organisaties. Waar start je? Wat zijn cruciale elementen? Hoe pak je het versterken van een leercultuur aan?


Om mkb-organisaties daarbij te ondersteunen werkt Stichting OOM samen met het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen van hogeschool Windesheim. Dit lectoraat doet met andere kennispartners onderzoek naar het versterken van leercultuur binnen mkb-organisaties. Zij vonden zes bouwstenen die cruciaal zijn voor een sterke leercultuur (Korevaar et al, 2020)[1]

 LCS.png

Het lectoraat beschikt over een instrument, de leercultuurscan om de leercultuur binnen mkb-bedrijven in beeld te brengen. Deze (gevalideerde) online vragenlijst is het resultaat van een literatuurstudie en empirisch onderzoek (interviews) bij (technische) mkb-bedrijven en is gecheckt op leesbaarheid door een erkend taalbureau.
 
Werken aan leercultuur met hulp van de leercultuurscan?
Bij OOM aangesloten bedrijven kunnen de leercultuurscan inzetten via de regiomanager. De scan helpt bedrijven te ontdekken hoe hun medewerkers de leercultuur ervaren.

Stappen
Via de vragenlijst (leercultuurscan) wordt voor alle zes bouwstenen opgehaald hoe medewerkers de leercultuur binnen hun bedrijf ervaren.

Het managementteam vult een vragenlijst in waarmee de strategische richting van het bedrijf en de visie op leren en ontwikkelen wordt opgehaald (bedrijfsstrategiescan). Deze bedrijfsinformatie is belangrijk voor de uitkomsten omdat een leercultuur ondersteunend is aan de strategische richting van een bedrijf.

De ervaring leert dat laten invullen van de vragenlijsten vaak minimaal 2 tot 3 weken kost. De ingevulde vragenlijsten worden door Windesheim verwerkt tot een (anonieme) rapportage met daarbij voorbeelden van mogelijke leerinterventies. De scores op de zes bouwstenen worden ook vergeleken met andere bij OOM aangesloten bedrijven (benchmark).

De Regiomanager kan deze inzichten vervolgens delen met het bedrijf tijdens een workshop. Hiemee wordt de leercultuur binnen de organisatie bespreekbaar gemaakt en verder ontwikkeld waar nodig.

Opbrengsten
De rapportage helpt bij het bepalen van prioriteiten en acties om de leercultuur te versterken en biedt handvatten om een omgeving te creëren waarin medewerkers optimaal gefaciliteerd worden om te leren.

Voordelen voor mkb-bedrijven
  • Een wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde vragenlijst aangevuld met vragen over de strategische richting en het HR-beleid geeft inzicht in de leercultuur van een organisatie en biedt aanknopingspunten voor het versterken daarvan.
  • Relatief korte, goed leesbare digitale vragenlijsten (10-15 minuten).
  • Na afname worden uitkomsten voor het bedrijf verwerkt tot een digitale rapportage.
  • Deze geeft inzicht in de ervaringen van medewerkers met de zes bouwstenen van leercultuur en de samenhang met de strategische richting van en organisatie.
  • De benchmark maakt het mogelijk om eigen scores te vergelijken met andere metaalbedrijven.
  • De planning komt tot stand in nauw overleg met het bedrijf en Windesheim. Er kan gedurende het hele jaar gestart worden.
  • Een tweede meting op een later tijdstip biedt mogelijkheid om inzicht te krijgen in het effect van ingezette leerinterventies.
Wil je ook een leercultuurscan laten maken van jouw bedrijf? Neem dan contact op met je regiomanager.

[1] Korevaar R., e.a. (2020) Leercultuur in het MKB: geen luxe maar noodzaak.  Holland Management Review, HRM-192