Persoonlijke Profiel Analyse

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

De PPA is een schriftelijke en heldere rapportage over het werkgedrag en de persoonlijkheid van een medewerker.
 
De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) geeft inzicht in het gedrag van personen in werksituaties. De PPA is geen test maar een gedragsanalyse. De PPA is een zeer beproefd en gevalideerd instrument dat wereldwijd wordt toegepast bij o.a. training, teamontwikkeling, coaching, selectie en loopbaanontwikkeling.
 
Het is een krachtig instrument om op een snelle, betrouwbare en objectieve wijze het gedrag van iemand in de werksituatie in te schatten en de kernkwaliteiten van een persoon in kaart te brengen.
 
Een PPA geeft inzicht in:
  • Sterke- en verbeterpunten, kortom de kernkwaliteiten
  • Karaktereigenschappen en gedrag op de werkvloer
  • Leiderschapskwaliteiten
  • De motivatie
  • Communicatieve en sociale vaardigheden
  • Voor welke functie is de kandidaat het meest geschikt?
  • Ontwikkelpunten
OOM gebruikt de uitkomsten van de PPA  voor het maken van een persoonlijk ontwikkelplan (POP)
 
Neem contact op met je regiomanager en maak een afspraak.