Subsidiewijzer

Praktijkleren

Wanneer u een leer werkplaats (via bijv. bbl constructie), aanbiedt is deze regeling zeer interessant. Naast bbl komen ook praktijkleerplaatsen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), vmbo, hbo en Wo en entreeopleidingen in het vmbo in aanmerking voor een vergoeding. De vergoeding is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en bedraagt maximaal € 2.500,- per leerling per schooljaar.

Wanneer u een leer werkplaats (via bijv. bbl constructie), aanbiedt is deze regeling  zeer interessant. Naast bbl komen ook praktijkleerplaatsen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), vmbo, hbo en Wo en entreeopleidingen in het vmbo in aanmerking voor een vergoeding. De vergoeding is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en bedraagt maximaal € 2.500,- per leerling per schooljaar.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden per type praktijk- of werkleerplaats staan hieronder op een rij.

 • Mbo praktijkleerplaats (beroepsbegeleidende leerweg (bbl) voor alle niveaus):
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • De opleiding is opgenomen in het CREBO register en voldoet aan de eisen voor voldoende begeleide onderwijsuren (200) en uren beroepspraktijkvorming (bpv) (610).
  • Er is een praktijkleerovereenkomst opgesteld (mede ondertekent door de werkgever) en de werkgever voert een administratie (zie downloads) die aanwezigheid, begeleiding en behaalde kwalificaties aantoont.
  • Een beroepsopleidende leerweg (bol) of EVC-traject komt niet in aanmerking.
 • Hbo praktijkleerplaats (duale of deeltijdopleiding met verplicht praktijkdeel, geen voltijdstudie):
  • De CROHO-code valt onder de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.
  • Er is een praktijkleerovereenkomst opgesteld en de werkgever voert een administratie (zie downloads) die aanwezigheid, begeleiding en behaalde kwalificaties aantoont.
 • Academische werkleerplaats (in bepaalde gevallen: promovendus of technologisch ontwerper in opleiding). Voor de voorwaarden die hiervoor gelden zie de links onderaan deze pagina.
 • Vso praktijkleerplaats:
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • De leerling volgt onderwijs in het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of in een leerwerktraject binnen het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’ en bevindt zich in zijn laatste jaar van de opleiding.
  • De praktijkleerplaats voldoet aan de eisen voor beroepspraktijkvorming (minimaal 640 klokuren en maximaal 50% van het totaalaantal uren waarin onderwijs wordt verzorgd).
 • Pro praktijkleerplaats:
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • De leerling staat ingeschreven aan een school voor praktijkonderwijs en zit in zijn laatste schooljaar. 
  • De praktijkleerplaats voldoet aan de eisen voor beroepspraktijkvorming (minimaal 640 klokuren en maximaal 50% van het totaalaantal uren waarin onderwijs wordt verzorgd).
 • Vmbo Entree:
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • Een leerling volgt een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs. Deze is ingericht als een entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.
  • De praktijkleerplaats voldoet aan de eisen voor voldoende begeleide onderwijsuren (200) en uren aan beroepspraktijkvorming (610).
 • Vmbo praktijkleerplaats (leer-werktraject in het voortgezet onderwijs):
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • Een leerling volgt een basisberoepsgerichte leerweg en het leer-werktraject voldoet aan het aantal klokuren (min. 640 en max. 1.280 in het 3e en 4e jaar) en is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van de basisberoepsopleiding.
  • Er is een praktijkleerovereenkomst opgesteld (mede ondertekent door de werkgever) en de werkgever voert een administratie (zie downloads) die aanwezigheid bij het praktijkgedeelte en hoe de leerdoelen zijn behaald, aantoont.

Vergoeding

De hoogte van de bijdrage per praktijk- of leerwerkplaats is afhankelijk van het bij de overheid totaal beschikbare budget en het aantal aangevraagde praktijk- en werkleerplaatsen. De bijdrage bedraagt maximaal € 2.500,- per plaats. De beschikbare budgetten voor 2019 zijn nog niet bekend. 

Aanvragen

Een subsidieaanvraag kunt u na afloop van het schooljaar tussen juni en medio september digitaal via het eLoket indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor het aanvragen heeft u wel een zogenaamd eHerkenningmiddel (niveau 1) nodig. Een eHerkenningsmiddel is een soort DigiD voor bedrijven.

Openstelling

Het is momenteel niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen. De openstelling voor 2020 is nog niet bekend. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Koninklijke Metaalunie 030-6053344.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevens kunnen onderaan deze pagina een tweetal fromats gedownload worden.

Download