Voorman constructie

Voorman constructie

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De meewerkend voorman geeft leiding en houdt toezicht op de afdeling constructie. Een voorman constructie heeft de kennis en vaardigheden van een allround constructiebankwerker. Hij is vaak "meewerkend voorman". In kleine bedrijven werkt hij mee in de productie. In de wat grotere bedrijven ligt het accent van zijn werk op leiding geven.
 
Andere namen voor deze functie
Voorman, constructiebankwerker, bankwerker
 
Komt voor in
bijna alle bedrijven in de metaal
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Allround constructiewerker (MBO 3)
 
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Boren, ruimen en tappen
 • Buigen van metalen materialen
 • Meten en aftekenen van materialen en onderdelen
 • Nabewerken van materialen
 • Verbinden van onderdelen
Calculatie
 • Opstellen van uitvoeringsbegrotingen
Inkoop
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Afvoeren van afvalstoffen en -materialen
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Registreren van ongevallen, bijna- ongevallen en calamiteiten
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Lassen en constructie
 • Autogeenlassen (algemeen)
 • Bewerken en verbinden van pijpen
 • Booglassen met beklede elektrode (BMBE algemeen)
 • Gecertificeerd autogeen lassen niveau 1
 • Gecertificeerd autogeen lassen niveau 2
 • Gecertificeerd autogeen lassen niveau 3
 • Gecertificeerd autogeen lassen niveau 4
 • Gecertificeerd booglassen met beklede elektrode niveau 1 (BMBE1)
 • Gecertificeerd booglassen met beklede elektrode niveau 2 (BMBE2)
 • Gecertificeerd booglassen met beklede elektrode niveau 3 (BMBE3)
 • Gecertificeerd booglassen met beklede elektrode niveau 4 (BMBE4)
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 1
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 2
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 3
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 4
 • Gecertificeerd mig lassen niveau 1
 • Gecertificeerd mig lassen niveau 2
 • Gecertificeerd mig lassen niveau 3
 • Gecertificeerd mig lassen niveau 4
 • Gecertificeerd tig lassen niveau 1 (staal, RVS, aluminium)
 • Gecertificeerd tig lassen niveau 2 (staal, RVS, aluminium)
 • Gecertificeerd tig lassen niveau 3 (staal, RVS, aluminium)
 • Gecertificeerd tig lassen niveau 4 (staal, RVS, aluminium)
 • Inmeten van constructie- of installatiedelen
 • Mig of mag lassen (algemeen)
 • Monteren en opbouwen van statische constructies en installaties
 • Plaatsen en stabiliseren van constructiedelen
 • Tig lassen (algemeen)
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage-/ leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Magazijn
 • Verzamelen en klaarzetten van materieel en goederen
Management en leidinggeven
 • Beheersen van conflicten
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Overdragen van werk
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Plaatbewerking
 • Opbouwen van plaatconstructies
 • Scheiden van materiaal
 • Vervaardigen van plaatprofielen
 • Vervaardigen van vormmallen
 • Vervormen of buigen van plaatprofielen
Product- en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Controleren van aangeleverd materiaal voor halfproducten
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
 • Opstellen van controlelijsten
Service en onderhoud (algemeen)
 • Op maat zagen of afkorten
 • Zoeken naar oplossingen en alternatieven
Service en onderhoud (elektrotechniek)
 • Doormeten en testen van systemen
Service en onderhoud (metaal)
 • Schoonmaken en onderhouden van machines
Werkvoorbereiding
 • Afroepen van materialen
 • Vaststellen van montagemethoden en materiaalkeuze
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Calculatie
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken
 • Buigtechniek
 • Lastechniek
 • Verbindingstechnieken
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
HRM kennis
 • HRM
ICT kennis en vaardigheden
 • Calculatie software
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van bouw en techniek
 • Kennis van bouwconstructies
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van magazijn en logistiek
 • Magazijn
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Mechanica
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Oppervlaktetechnieken
 • Polijst-, slijp- en straaltechnieken
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
Scheidtechnieken
 • Pons- en snijtechnieken
 • Scheidende technieken
Vakkennis elektrotechniek
 • Kennis van elektrotechniek (algemeen)
 • Meet-, regel- en besturingstechniek
Verspanende technieken
 • Fijnmechanische techniek
Vormen en vervormen
 • Giet-, smelt- en vormtechniek
 • Kant- en zettechniek
 

Diploma's en certificaten

Diverse diploma's en certificaten
Certificaat 'gekwalificeerd praktijkbeoordelaar'
Erkend praktijkopleider
 
Lascertificaten
Autogeen lassen 1
Autogeen lassen 2
Autogeen lassen 3
Autogeen lassen 4
Booglassen MBE 1
Booglassen MBE 2
Booglassen MBE 3
Booglassen MBE 4
MAG lassen 1
MAG lassen 2
MAG lassen 3
MAG lassen 4
MIG lassen 1
MIG lassen 2
MIG lassen 3
MIG lassen 4
TIG lassen 1
TIG lassen 2
TIG lassen 3
TIG lassen 4
 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Allround constructiewerker