Algemeen directeur

Algemeen directeur

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van alle activiteiten om te komen tot een op elkaar aansluitende organisatie die voldoet aan de doelstellingen zoals deze geformuleerd zijn en in de toekomst geformuleerd zullen worden.

Plaats in de organisatie
Geeft leiding aan gehele organisatie, waarbij direct leiding wordt gegeven aan leidinggevenden binnen de organisatie en indirect leiding wordt gegeven aan de uitvoerende medewerkers op de afdelingen. 
Bij directeur in loondienst: legt verantwoording af aan eigenaren / aandeelhouders. 
Wordt, bij afwezigheid, vervangen door ……..

Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn:
 • strategische ontwikkeling, bedrijfsvoering en planning op middellange en lange termijn
 • het soepel verlopen van de dagelijkse gang van zaken
 • de bedrijfsbegrotingen en resultaten op korte, middellange en lange termijn
 • een prettig werkklimaat
 • profileren en imago binnen en buiten de organisatie

Zelfstandigheid
Stelt zelf, geholpen door stafafdelingen e.d. planningen, prioriteiten en/of functionele kaders op. Lost zelf de soms complexe problemen van vaktechnische, organisatorische, financiële en personele aard op. Neemt in deze alle vereiste maatregelen en initiatieven. Legt en onderhoudt (al of niet gereguleerd) contacten met vrijwel iedereen in het bedrijf teneinde de operationele voortgang ongestoord te laten verlopen. Geeft leiding aan 20 - 30 medewerkers in een vestiging of aan enkele vestigingsverantwoordelijke functionarissen verspreid over het werkgebied.

Complexiteit
De functie is gericht op het coördineren, controleren en begeleiden van vestigingsactiviteiten in een vastgesteld werkgebied. Er vindt confrontatie plaats met alle bedrijfseconomische aspecten. Is betrokken bij het formuleren van beleid. De aandacht wordt continu gebonden door planning, proces en administratieve aangelegenheden. Schakelt voortdurend om tussen de diverse aspecten. Werkt vaak onder tijddwang.

Afbreukrisico
Fouten in de planning of calculaties leiden tot zeer forse schade. Fouten of nalatigheden in afspraken of onderhandelingen eveneens. Onvoldoende of falende coordinatie of bewaking van de productie en de doorstroming kunnen verstoringen veroorzaken in de relaties met (ook 'vaste') opdrachtgevers.
Geheimhouding is vereist ten aanzien van een aantal aspecten.

Opleidingsniveau
De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan HBO, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 4 jaar.

Mentale en fysieke belasting
Verricht het werk grotendeels op kantoor maar komt ook in de productie afdelingen. Is zowel binnen als buiten het bedrijf erg ambulant / mobiel. Werkt gedurende enkele uren achter een beeldscherm.


Taken

Automatisering
 • Inventariseren van gebruikerswensen voor hard- en software
Facilitaire ondersteuning
 • Coördineren van facilitaire zaken
 • Financiële administratie
 • Controleren van gegevens op juistheid en plausibiliteit
 • Opstellen van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
Inkoop
 • Beoordelen en kiezen van leveranciers
 • Onderhandelen met leveranciers
 • Opstellen en afsluiten van raam- of inkoopcontracten
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Controleren van naleving van KAM-zorgsystemen
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Geven van voorlichting over KAM-zorgsystemen
 • Initiëren van verbetervoorstellen voor KAM-zorgsystemen
 • Inventariseren en evalueren van risico's
 • Opstellen van regels voor kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Management en leidinggeven
 • Analyseren van het organisatiebeleid
 • Beheersen van conflicten
 • Bepalen van individuele targets of doelstellingen
 • Bewaken van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
 • Bewaken van de productiviteit en efficiency
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
 • Opstellen van bedrijfsprocedures en werkvoorschriften
 • Opstellen van bedrijfsstrategieën en bedrijfsprofielen
 • Opstellen van het ondernemersplan
 • Voorbereiden, implementeren en beheren van beleid
Marketing en communicatie
 • Opstellen van marketingplannen
 • Verzamelen en verwerken van markt-, prijs- en klantinformatie
 • Verzorgen van bedrijfsinformatie
Ontwikkeling 
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Overleg en afstemming 
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Deelnemen aan strategisch overleg
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Overleggen met accountants of controllers
 • Overleggen over projectvoortgang en resultaten
 • Vertegenwoordigen van het bedrijf in externe werkgroepen
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Personeelszaken
 • Aanleveren van gegevens voor personeels- en salarisadministratie
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Begeleiden van (ziekte)verzuim
 • Ontwikkelen en beheren van personeelsinstrumenten
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten en afhandelen van einde dienstverbanden
 • Plannen en begeleiden van loopbaantrajecten van medewerkers
 • Toepassen van arbeidsvoorwaarden en cao regelingen
 • Voeren van werving- en selectiegesprekken met (toekomstige) medewerkers en leerlingen
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
 • Evalueren van klanttevredenheid
 • Evalueren van projecten
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
Verkoop en advies
 • Adviseren over producten, systemen en oplossingen
 • Bepalen van garantiebeoordelingen
 • Bepalen van prijsbeleid en verkoopstrategie
 • Bezoeken van opdrachtgevers
 • Onderhandelen over en accepteren van opdrachten
 • Onderhouden van relaties, netwerken en vertegenwoordigen van het bedrijf
 • Opstellen van en adviseren in coulancevoorstellen
 • Plegen van acquisitie en verwerven van opdrachten
 • Uitbrengen, registreren en volgen van offertes of aanbestedingen

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden 
 • Kennis van materialen en middelen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
 • Financieel-administratieve vaardigheden
HRM kennis 
 • HRM
ICT kennis en vaardigheden  
 • ICT hardware
 • ICT software
In- en verkoopkennis 
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
 • Verkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Marketing
 • Marktonderzoek
 • PR
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
 • Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken

Gewenste opleidingen

Opleiding
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)