Tekenaar / werkvoorbereider

Tekenaar / werkvoorbereider

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De tekenaar tekent (in detail) een product of onderdelen daarvan. Hij werkt op basis van een ontwerp en specificaties over materiaal, maatvoering en toleranties. Hij werkt zelfstandig en maakt gebruik van CADprogramma's. Een tekenaar heeft vaak ook (ondersteunende) taken in ontwerp en constructie.
 
Andere namen voor deze functie
ontwerper/tekenaar, tekenaar/constructeur, projectleider
 
Komt voor in
bijna alle soorten bedrijven binnen de metaal
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Tekenaar Werkvoorbereider (MBO 4), Technisch tekenaar (MBO 3)
 
 

Taken

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Toepassen van KAM- voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
Leerlingbegeleiding/praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Aangeven op de tekening welke materialen moeten worden gebruikt
 • Aangeven van maten en toleranties op tekeningen
 • Berekenen en dimensioneren
 • Cad-tekenen
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
 • Ontwerpen, omschrijven en schetsen van basismodellen
 • Samenvoegen van alle getekende onderdelen tot een tekening van het gehele product
 • Tekenen van productie- of constructieschema's
 • Werktekeningen maken
Organisatie van eigen werk
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Plannen van eigen werk
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
Secretariële werkzaamheden
 • Opbergen en archiveren van informatie
Werkvoorbereiding
 • Plannen van ontwerp- en tekenwerk
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
HRM kennis
 • HRM 
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Computer gestuurd tekenen (CAD-2d/3d)
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Werktuigbouwkunde
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Leidinggeven 
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Tekenaar werktuigbouw