Gieter

Gieter

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Het produceren van zowel kleine, middelgrote als grote gietstukken door middel van het samenbouwen en ingieten van de daarvoor bestemde ingietdelen in matrijzen en het lossen van de gemaakte producten

Andere namen voor deze functie
Gieterijmedewerken, procesoperator

Komt voor in
Gespecialiseerde bedrijven of afdelingen

Plaats in de organisatie
De gieter is verantwoording verschuldigd aan de voorman van de afdeling.
De gieter geeft geen leiding. 

Zelfstandigheid
De gieter werkt zelfstandig maar met een beperkte beslissingsbevoegdheid

Opleidingsniveau
gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): allround operator (operator B) (MBO 3), Mechanisch operator B (allround operator, MBO 3)
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Nabewerken van materialen
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
Machinebouw
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
 • Schoonhouden en schoonmaken van werkstukken en producten
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Overdragen van werk
Procestechniek
 • Bewaken en bijsturen van geautomatiseerde processen
 • Controleren van de procesparameters
 • Starten en stoppen van machines volgens de daarvoor geldende regels
Product- en proceskwaliteit
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
Service en onderhoud (metaal)
 • Afstellen en inregelen
 • Schoonmaken en onderhouden van machines
Smeden, smelten en gieten
 • Bewaken en bijsturen van het gietproces
 • Gieten van gietmengsel in de matrijs
 • Inbouwen van ingietdelen in de matrijs
 • Lossen van (gegoten) producten
 • Plaatsen van matrijzen in de oven
 • Vervaardigen van proefgietstukken
 • Vullen en aftappen van gietpannen, smelt- en gietovens

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
HRM kennis
 • HRM
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en tolerantie
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
Oppervlaktetechnieken
 • Polijst-, slijp- en straaltechnieken
Organiseren en uitvoeren
 • Kwaliteit leveren
 • Instructies en procedures volgen
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Samenwerken
Vormen en vervormen
Giet-, smelt- en vormtechniek
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Procesoperator B