Inkoopmedewerker

Inkoopmedewerker

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving 
De inkoper is werkzaam in vrijwel alle sectoren en branches van de maatschappij. Hij zoekt en bestelt producten, diensten of grondstoffen voor het bedrijf of organisatie. Hij zorgt dat spullen tijdig besteld worden en op voorraad zijn. Hierbij houdt hij marktontwikkelingen scherp in de gaten. Voordat hij daadwerkelijk iets inkoopt, voert hij een marktonderzoek of risicoanalyse uit. Tevens administreert hij de verschillende inkoopactiviteiten in dossiers. Ten slotte verzamelt hij informatie voor het opstellen van (tussentijdse) rapporten en presenteert aan het management de inkoopprestaties van het afgelopen jaar.

Andere namen voor deze functie
Inkoper/planner

Komt voor in 
In bijna elk bedrijf

Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): werkvoorbereider fabricage (MBO 4)
 

Taken

Calculatie
 • Bereken van kosten
Financiële administratie
 • Controleren van facturen 
Inkoop
 • Aanvragen van offertes
 • Administreren van inkoopactiviteiten
 • Adviseren over inkoopstrategieën aan het management
 • Beoordelen en kiezen van leveranciers
 • Bepalen van in te kopen producten
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
 • Bewaken van het interne ordertraject
 • Onderhandelen met leveranciers
 • Opstellen en afsluiten van raam- of inkoopcontracten
 • Opstellen van inkoopplannen
 • Uitbesteden van werk aan derden
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerker of leerlingen
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
Overleg en afstemming
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden
 • Informeren van en samenwerken met collega's 
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Product- en proceskwaliteit
 • Afhandelen van klachten
Verkoop en advies 
 • Onderhouden van relaties, netwerken en vertegenwoordigen van het bedrijf
Werkvoorbereiding
 • Afroepen van materialen

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Calculatie
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Onderzoeken
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
 • Financieel-administratieve vaardigheden
HRM kennis 
 • HRM   
ICT kennis en vaardigheden
 • Calculatie software
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken  

Gewenste opleidingen

Opleiding
Werkvoorbereider fabricage