Voorman plaatbewerking

Voorman plaatbewerking

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een voorman plaatwerking heeft de kennis en vaardigheden van een allround plaatwerker. Hij is vaak "meewerkend voorman". In kleine bedrijven werkt hij mee in de productie. In de wat grotere bedrijven ligt het accent van zijn werk op leiding geven.
 
Andere namen voor deze functie
Plaatconstructiewerker, allround plaatwerker, CNC plaatwerker 3D
 
Komt voor in
Bedrijven gespecialiseerd in plaatwerk, constructie, machine- en apparatenbouw en vliegtuigbouw en onderhoud
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Allround plaatwerker (MBO 3)
 
 

Taken

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Afvoeren van afvalstoffen en -materialen
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Controleren van naleving van KAM-zorgsystemen
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Registreren van ongevallen, bijna- ongevallen en calamiteiten
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Boren, ruimen en tappen
 • Buigen van metalen materialen
 • Meten en aftekenen van materialen en onderdelen
 • Nabewerken van materialen
 • Verbinden van onderdelen
Inkoop
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
CNC-programmeren
 • Aanpassen en schrijven van CNC- programma's
 • Archiveren van CNC programmatuur
 • CNC-programma's oproepen en installeren
 • Instellen van CNC-machines
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren/ beoordelen van leerling
 • Machen van leelringen met stage-/ leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Management en leidinggeven
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
 • Beheersen van conflicten
 • Bewaken van de productiviteit en efficiency
Machinebouw
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
 • Op- en ombouwen van apparatuur
 • Schoonhouden en schoonmaken van werkstukken en producten
Montage en demontage
 • Afvoeren van halfproducten
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (internet) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Plaatbewerking
 • Aanvoeren en opspannen van plaatmateriaal
 • CNC- plaatbewerken
 • Opbouwen van plaatconstructies
 • Scheiden van materiaal
 • Vervaardigen van plaatprofielen
 • Vervormen of buigen van plaatprofielen
Procestechniek
 • Beladen of voeden van productiemachines en apparaten
 • Registreren van product- en procesgegevens
 • Starten en stoppen van machines volgens de daarvoor geldende regels
Product en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
Service en onderhoud (algemeen)
 • Zoeken naar oplossingen en alternatieven
Service en onderhoud (metaal)
 • Oplossen van technische storingen en problemen
 • Schoonmaken en onderhouden van machines
Transport
 • Werken met transportmiddelen
Werkvoorbereiding
 • Afroepen van materialen
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingtechnieken
 • Buigtechniek
 • Verbindingstechnieken
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
HRM kennis
 • HRM
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van magazijn en logistiek
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • CNC besturings- en programmeertechniek
 • Mechanica
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Leidinggeven 
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Oppervlaktetechnieken
 • Polijst-, slijp- en straaltechnieken
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
Vakkennis elektrotechniek
 • Meet-, regel- en besturingstechniek
Scheidtechnieken
 • Pons- en snijtechieken
 • Scheidende technieken
Verspanende technieken
 • Fijnmechanische techniek
Vormen en vervormen
 • Kant- en zettechniek
 

Diploma's en certificaten

Diverse diploma's en certificaten
Certificaat 'gekwalificeerd praktijkbeoordelaar
Erkend praktijkopleider
Veiligheid diploma's en certificaten
Hef- of reachtruckdiploma