Voorman machinebouw

Voorman machinebouw

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een voorman machinebouw heeft de kennis en vaardigheden van een allround monteur machinebouw. Hij is vaak "meewerkend voorman". In kleine bedrijven werkt hij mee in de productie. In de wat grotere bedrijven ligt het accent van zijn werk op leiding geven
 
Andere namen voor deze functie
voorman, afdelingschef
 
Komt voor in
bedrijven gespecialiseerd in machine- en apparatenbouw, verspaning, plaatwerk, constructie, jacht- en scheepsbouw, mobiele werktuigen, agrotechniek
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Machinebouw mechatronica (Mechatronicus) (MBO 4)
 
 

Taken

Automatisering
 • Beheren van bedrijfs- of ERP-softwaresystemen
Calculatie
 • Opstellen van uitvoeringsbegrotingen
Inkoop
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Registreren van ongevallen, bijna- ongevallen en calamiteiten
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage-/ leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Management en leidinggeven
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Overdragen van werk
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Ontvangen en verwerken van ziek- en betermeldingen
 • Verzorgen van introductie of inwerkplan voor nieuwe medewerkers
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Procestechniek
 • Omzetten van het ontwerp tot een vrijgegeven product
 • Starten en stoppen van machines volgens de daarvoor geldende regels
 • Voorbereiden van het productieproces
Product- en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Controleren van aangeleverd materiaal voor halfproducten
 • Goedkeuren en vrijgeven van de productie
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Opstellen van testplannen
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
Projectmanagement
 • Administratief afhandelen van projecten
 • Bewaken van projectkosten en budgetten
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
 • Evalueren van projecten
 • Opstellen van controlelijsten
 • Opstellen van projectorganistieplan
 • Opstellen van projectplanningen en werkopdrachten
 • Opzetten en inrichten van projectteams
 • Schrijven van projectrapportages
Secretariële werkzaamheden
 • Opbergen en archiveren van informatie
Service en onderhoud (algemeen)
 • Zoeken naar oplossingen en alternatieven
Verkoop en advies
 • Adviseren over producten, systemen en oplossingen
Werkvoorbereiding
 • Afroepen van materialen
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Calculatie
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
HRM kennis
 • HRM
ICT kennis en vaardigheden
 • Calculatie software
 • ERP- systemen
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Eerste monteur mechatronica