Assistent bankwerker

Assistent bankwerker

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een assistent bankwerker doet eenvoudige materiaalbewerkingen: scheiden (knippen en ponsenen) verspanen (boren, zagen, slijpen), vervormen (buigen) en nabewerken (afbramen, schuren, slijpen) Hij maakt gebruik van handgereedschappen en machines. Soms voert hij ook eenvoudige verbindende bewerkingen uit (lassen en bouten)

Andere namen voor deze functie
Deelbewerker constructie, zager, boorder, afwerker, slijper

Komt voor in 
Bedrijven gespecialiseerd in smeden, gieten en extrusie, plaatwerk, 
service en onderhoud en vliegtuigbouw en onderhoud

Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Metaalbewerker (MBO 2)
 

Taken

 • Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Boren, ruimen en tappen
 • Buigen van metalen materialen
 • Meten en aftekenen van materialen en onderdelen
 • Nabewerken van materialen
 • Verbinden van onderdelen
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Afvoeren van afvalstoffen en -materialen
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften) 
Lassen en constructie
 • Bewerken en verbinden van pijpen 
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 1
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 2
 • Gecertificeerd mig lassen niveau 1
 • Gecertificeerd mig lassen niveau 2
Organisatie van eigen werk
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
Plaatbewerking
 • Scheiden van materiaal
Product- en proceskwaliteit 
 • Controleren van aangeleverd materiaal voor halfproducten
Service en onderhoud (algemeen)
 • Op maat zagen of afkorten
Service en onderhoud (metaal)
 • Schoonmaken en onderhouden van machines

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig

Algemeen technische vaardigheden 
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken
 • Buigtechniek
 • Lastechniek
 • Verbindingstechnieken
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 
Kennis van magazijn en logistiek
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Mechanica
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
Oppervlaktetechnieken
 • Polijst-, slijp- en straaltechnieken
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Samenwerken  
Scheidtechnieken
 • Pons- en snijtechnieken
 • Scheidende technieken
Verspanende technieken
Fijnmechanische techniek
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Constructiewerker