Marketing, PR en communicatiemedewerker

Marketing, PR en communicatiemedewerker

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De marketing/pr/communicatiemedewerker houdt zich voor deze deelgebieden bezig met het initiëren, organiseren, uitvoeren en controleren van activiteiten.
 
Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan…..
 
Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn: - opstellen en uitvoeren van een marketing en communicatieplan - organiseren en/of uitvoeren van PR-activiteiten
 
Zelfstandigheid
Krijgt projecten, onderzoeken en opdrachten toegewezen met deadlines, daarbinnen vrij de tijd in te delen. De aanpak van het werk is gegeven. Toezicht vindt plaats aan de hand van de resultaten en overleg over  voorgenomen activiteiten. De voorkomende problemen worden in overleg met collega's en/of de chef opgelost. De regelmatige contacten met de betreffende verkoopafdeling en PR afdeling zijn gericht op informatieverschaffing.
 
Complexiteit
De functie is gericht op het verzamelen, verwerken en/of communiceren van marktgegevens van een beperkte mate en/of het ondersteunen van verkoopactiviteiten, met een sterk administratief element.
Moet af en toe tot regelmatig de aandacht verleggen. Incidenteel tijddwang door spoedopdrachten en deadlines.
Accuratesse vereist
 
Afbreukrisico
Fouten in de gegevensvergaring, -verwerking en -rapportage kunnen leiden tot verkeerde marktbenadering door de leiding. De fouten worden veelal ontdekt door zelfcontrole en controle door de leiding. De incidentele contacten met marktonderzoekbureaus zijn gericht op informatie doorgeven. Moet discretie betrachten over concurrentie gevoelige gegevens.
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) (MBO 4)
 
Mentale en fysieke belasting
Kantooromstandigheden. Werkt een groot deel van de tijd aan een beeldscherm
 
 

Taken

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Marketing en communicatie
 • Adviseren over marketingstrategie
 • Beheren en toepassen van de huisstijl
 • Beheren van websites
 • Formuleren, redigeren en vormgeven van teksten
 • Houden van lezingen en presentaties
 • Opstellen van marketingplannen
 • Samenstellen van (interne) nieuwsbrieven
 • Samenstellen van brochures
 • Verzamelen en verwerken van markt-, prijs en klantinformatie
 • Verzorgen van bedrijfsinformatie
 • Verzorgen van promotie of reclame- uitingen
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
Plannen van eigen werkzaamheden
 
Overleg en afstemming
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Vertegenwoordigen van het bedrijf in externe werkgroepen
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Projectmanagement
 • Evalueren van klanttevredenheid
Secretariële werkzaamheden
 • Opbergen en archiveren van informatie
 • Regelen van bedrijfsdrukwerk en/of kantoorartikelen
 • Voeren van zelfstandige correspondentie
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief  en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
Verkoop en advies
 • Coördineren van de uitvoering van verkoop- en accountplannen
 • Onderhouden van relaties, netwerken en vertegenwoordigen van het bedrijf.
 • Voorbereiden van het verkooptraject en -gesprek
Werkvoorbereiding
 • Verzamelen en samenstellen van informatie voor werkinstructies
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beínvloeden
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Onderzoeken
ICT kennis en vaardigheden
 • ICT software
In- en verkoopkennis
 • Verkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
 • Marketing
 • Marktonderzoek
 • PR
Leidinggeven en beslissen
 • Beslissen en initiatief nemen
Ondernemen en presenteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken en omgaan met anderen
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Medewerker marketing en communicatie