Voorman montage / assemblage

Voorman montage / assemblage

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De voorman montage/assemblage is een vakman die ook verantwoordelijk is voor het werk van anderen. Hij zorgt voor een goed verloop van het werkproces. Hij geeft instructies, hij controleert en hij stuurt bij als dat nodig is
 
Andere namen voor deze functie
ploegbaas, leidinggevend monteur, meewerkend voorman
 
Komt voor in
bedrijven met seriematige productie van (onderdelen voor) machines en apparaten
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Machinebouw mechatronica (Mechatronicus) (MBO 4)
 
 

Taken

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Controleren van naleving van KAM-zorgsystemen
 • Monitoren van veiligheidsmaatregelen
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage-/ leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Management en leidinggeven
 • Beheersen van conflicten
 • Bewaken van de productiviteit en efficiency
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
Montage en demontage
 • De- en monteren van kabelbomen en/of bekabelingen
 • Demonteren van constructies en installaties
 • Demonteren van onderdelen en componenten
 • Monteren van hydraulische componenten
 • Monteren van pneumatische componenten
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Overdragen van werk
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Verzorgen van introductie of inwerkplan voor nieuwe medewerkers
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
Service en onderhoud (algemeen)
 • Oplossen van technische storingen en problemen
 • Repareren van defecte onderdelen
Werkvoorbereiding
 • Afroepen van materialen
 • Plannen van personeel
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Eerste monteur mechatronica