Technisch projectinkoper

Technisch projectinkoper

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De technisch projectinkoper is verantwoordelijk voor het zoeken, selecteren en contracteren van geschikte leveranciers, het ontwikkelen en onderhouden van een goede relatie. Vervolgens is hij verantwoordelijk voor het bestellen, het bewaken van het leveringsproces en de kwaliteit en tot slot voor de nazorg. De inkoper ondersteunt de ontwikkeling, realisatie, verkoop en service door altijd de juiste materialen, tegen de juiste prijs, op het juiste moment en op de juiste plaat beschikbaar te hebben.
 
Andere namen voor deze functie
Strategisch, tactisch of operationeel inkoper, buyer, projectinkoper, purchaser, inkoopmedewerker, inkoopadviseur
 
Komt voor in
grotere technische bedrijven met een projectmatige aanpak in hun organisatie en productie
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Commercieel technicus (middenkader engineering, MBO 4), HBO Werktuigbouwkunde
 
 

Taken

Calculatie
 • Berekenen van kosten
Financiële administratie
 • Controleren van facturen
Inkoop
 • Aanvragen van offertes
 • Administreren van inkoopactiviteiten
 • Afhandelen van inkoopgeschillen
 • Afsluiten van inkoopcontracten
 • Beoordelen en kiezen van leveranciers
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
 • Bijhouden en evalueren van leveranciersprestaties
 • Bijhouden van inkoopprijzen voor materialen en middelen
 • Onderhandelen met leveranciers
 • Onderhouden van contacten met leveranciers of (logistiek) dienstverleners
 • Plaatsen van spoedorders
 • Regie voeren op het inkoopproces
 • Specificeren van de inkoopbehoefte en kwaliteit
 • Uitbesteden van werk aan derden
 • Zoeken van potentieel geschikte producten en leveranciers
Leerlingbegeleiding/praktijkopleiding
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
Overleg en afstemming
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden
 • Vertegenwoordigen van het bedrijf in externe werkgroepen
 • Voeren van overleggen met externe partijen
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Product- en proceskwaliteit
 • Afhandelen van klachten
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
Projectmanagement
 • Bewaken van projectkosten en budgetten
 • Opstellen van controlelijsten
 • Schrijven van projectrapportages
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Aanpassen en aankunnen
 • Stressbestendig zijn
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Calculatie
 • Kennis van materialen en middelen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Presenteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
 • Financieel-administratieve vaardigheden
HRM kennis
 • HRM
ICT kennis en vaardigheden
 • Calculatie software
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Kwaliteit leveren
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Samenwerken
 • Aandacht en begrip tonen
 • Klantgericht zijn
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
HBO werktuigbouwkunde
Commercieel technicus engineering