Voorman smeden en gieten

Voorman smeden en gieten

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een voorman smeed- en gietproces heeft de kennis en vaardigheden van een allround monteur. Hij is vaak "meewerkend voorman". In kleine bedrijven werkt hij mee in de productie. In de wat grotere bedrijven ligt het accent van zijn werk op leiding geven
 
Andere namen voor deze functie
specialist gieterij techniek
 
Komt voor in
bedrijven gespecialiseerd in smeden, gieten en extrusie
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Operator C (MBO 4)
 
 

Taken

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Afvoeren van afvalstoffen en -materialen
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Controleren van naleving van KAM-zorgsystemen
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Registreren van ongevallen, bijna- ongevallen en calamiteiten
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Inkoop
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren/ beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage-/ leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Management en leidinggeven
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
 • Beheersen van conflicten
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • CAD-tekenen
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
 • Maken van schetsen en hulptekeningen
Ontwikkeling
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
Overleg en afstemming
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (internet) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Overdragen van werk
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Procestechniek
 • Analyseren en optimaliseren van het procesverloop of het product
 • Bewaken en bijsturen van geautomatiseerde processen
 • Controleren van de procesparameters
 • Registreren van product- en procesgegevens
 • Vastleggen en documenteren van het productieproces
 • Voorbereiden van het productieproces
Product en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Kalibreren van meetinstrumenten
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
 • Schrijven van projectrapportages
Service en onderhoud (algemeen)
 • Zoeken naar oplossingen en alternatieven
Smeden, smelten en gieten
 • Oplossen van technische storingen en problemen
 • Schoonmaken en onderhouden van machines
Transport
 • Werken met transportmiddelen
Werkvoorbereiding
 • Afroepen van materialen
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
HRM kennis
 • HRM
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Kennis van (NEN) normen
 • NEN 1010 veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
 • NEN 3140 bedrijfsvoering elektrische laagspanningsinstallaties
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Computer gestuurd tekenen (CAD-2d/3d)
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven 
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
Vormen en vervormen
 • Kant- en zettechniek
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Operator C