In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Technisch specialist mobiele werktuigen

Technisch specialist mobiele werktuigen

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De technisch specialist signaleert, analyseert en verhelpt storingen aan apparaten en machines voor landen tuinbouw, grond-, weg- en waterbouw, intern en verticaal transport. Hij is ook in staat componenten te repareren en modificaties aan te brengen. De technisch specialist werkt meestal in de werkplaats maar soms ook op locatie bij de klant.
 
Andere namen voor deze functie
Allround monteur mobiele werktuigen, servicetechnicus, servicemonteur
 
Komt voor in
Gespecialiseerde servicebedrijven en bedrijven met een serviceafdeling voor mobiele werktuigen
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Technicus landbouwmechanisatie (MBO4)
 
 

Taken

Afleveringsklaar maken
 • Uitvoeren eindcontrole van voertuigen
 • Uitvoeren testrit
Inspectie, diagnose en keuring
 • Diagnose van besturing, banden en velgen, wielophanging en remsystemen
 • Diagnose van elektronische voertuigsystemen
 • Diagnose van storingen in motor en aandrijving
 • Inspecteren van besturing, banden en velgen, wielophanging en remsystemen
 • Inspecteren van elektrotechnische componenten en -systemen
 • Inspecteren van motor en aandrijving
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage-/ leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Machinebouw
 • Aanbrengen van technische modificaties
 • Inbouwen van koppelingen en aandrijvingen
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
 • Monteren van aandrijfsystemen of pompen
Management en demontage
 • Afvoeren van (schadelijke) stoffen en hulpstoffen
 • De- en monteren van elektronische componenten en systemen
 • De- en monteren van kabelbomen en / of bekabelingen
 • Demonteren en monteren van besturing, wielen, ophanging en remmen
 • Demonteren en monteren van carrosseriedelen en -onderdelen
 • Demonteren en monteren van elektrotechnische componenten en -systemen
 • Demonteren en monteren van motor en aandrijving
 • Demonteren en monteren van voertuigonderdelen en -componenten
 • Monteren van hydraulische componenten
 • Monteren van pneumatische componenten
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van elektrotechnische tekeningen en schema's
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
 • Registreren van gereden kilometers
 • Werken met materiaalbonnen of PDA
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Product- en proceskwaliteit
 • Controleren en meten van andermans werk
Schadeherstel
 • Uitlijnen, lezen en interpreteren uitlijnrapport
Service en onderhoud (algemeen)
 • Adviseren van klanten over gebruik en onderhoud van machines en installaties
 • Beheren en raadplegen van onderhoudsdocumenten en handboeken
 • Hydraulische olie vervangen
 • In- en uitbouwen van installaties en systemen
 • Onderhouden laad- en losmiddelen
 • Uitvoeren van periodieke inspecties en onderhoud
Service en onderhoud (metaal)
 • Afstellen en inregelen
 • Herstellen van elektrotechnische/ elektronische storingen in voertuigsystemen
 • Lezen en interpreteren van onderhoudsschema's
 • Onderhouden van hydraulische componenten
 • Onderhouden van pneumatische componenten
 • Onderhouden van verbrandingsmotoren
 • Oplossen van technische storingen en problemen
 • Storing zoeken en analyseren
 • Verhelpen van hydraulische storingen
 • Verhelpen van mechanische storingen
 • Verhelpen van motorische storingen
 • Verhelpen van pneumatische storingen
 • Vervangen van defecte onderdelen en componenten
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Kennis van regels en voorschriften
 • Kennis van de opbouw en inhoud van standaard checklists en keuringen
 • Kennis van normen en inspectiepunten voertuigen
 • Kennis van reparatievoorschriften
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Vakkennis voertuigtechniek
 • Kennis van (accu)- laadsystemen
 • Kennis van benzinemotoren
 • Kennis van carrosserie en constructie
 • Kennis van comfortsystemen
 • Kennis van dieselmotoren
 • Kennis van in- en uitlaatsystemen
 • Kennis van LPG installaties
 • Kennis van motor koelsystemen
 • Kennis van motormechanica
 • Kennis van remsystemen
 • Kennis van smeersystemen
 • Kennis van startsystemen
 • Kennis van stuursystemen
 • Kennis van transmissie en aandrijving
 • Kennis van veiligheidssystemen
 • Kennis van verlichtingssystemen
 • Kennis van voertuigelektronica
 • Kennis van wielen en banden
 • Kennis van wielophanging, stuurgeometrie en veersystemen
 • Ontstekingssystemen
 • Voertuigtechniek algemeen
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
HRM kennis
 • HRM 
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Kennis van (NEN) normen
 • NEN 5152 Technische tekeningen elektrotechnische symbolen
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Hydrauliek
 • Mechanica
 • Pneumatiek
 • Werktuigbouwkunde
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
Scheidtechnieken
 • Scheidende technieken
Vakkennis elektrotechniek
 • Kennis van elektrotechniek (algemeen)
 • Meet-, regel- en besturingstechniek
 

Diploma's en certificaten

Rij- en vaarbewijzen
B voor motorvoertuigen max. 3500 kg. 8 pers.
Certificaat 'gekwalificeerd praktijkbeoordelaar
Erkend praktijkopleider
 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Technicus mobiele werktuigen