Allround lasser

Allround lasser

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een lasser last onderdelen aan elkaar, met verschillende technieken en in verschillende posities. Daarnaast past hij scheidende en vervormde technieken toe. Het kan gaan om enkele stuks en om series van producten. Lassers halen certificaten omdat hun product aan kwaliteitseisen moet voldoen. 

Andere namen voor deze functie
Lasser – B
Pijplasser
Plaatlasser
Meesterlasser
Constructielasser

Komt voor in
Bedrijven of afdelingen gespecialiseerd in plaat- of constructiewerk.

Plaats in de organisatie
Ontvangt opdrachten van bedrijfsbureau, voorman en/of werkplaats manager. Werkt onder directe leiding van de voorman. Legt verantwoording af aan de werkplaatschef

Resultaatgebieden
Zelfstandige bouw, modificatie of reparatie van staalconstructies. 
Persoonlijke veiligheid
Goede samenwerking met collega's 
Ondersteuning van minder ervaren collega's 
Begeleiding van leerlingen

Zelfstandigheid 
De tijdsindeling ligt vast door het opgedragen werkprogramma
De aanpak wordt meestal door de situatie bepaald of in een bespreking vooraf verklaard of toegelicht.
Heeft vervolgens een eigen inbreng in de werkwijze
Moet zelf problemen oplossen op basis van inzicht en (enkele jaren) ervaring
De leiding is meestal bereikbaar voor vragen
De contacten met toeleverende en dienstverlenende afdelingen moeten vlot verlopen ( ook in verband met kwaliteitsborging bij bijvoorbeeld afwijkende tekeningen) 
Geeft eventueel (functioneel) leiding aan toegevoegde monteurs

Complexiteit 
De functie is gericht op het verrichten van een veelheid van werkzaamheden binnen licht (staal) constructiewerk, waarbij een goed totaaloverzicht op de (telkens onderling verschillende opdrachten) vereist is. 
Moet lastechnieken van hoge technische kwaliteit toepassen
Eventueel betreft het kortdurende werkzaamheden

Afbreukrisico
Fouten van uiteenlopende aard verstoren de voortgang op de afdeling, leiden tot extra werk (tot een mandag) en/of tot materiaalverlies.
Zelfcontrole dient de kans op ontdekken groot te maken
Eventuele contacten met klanten zijn gericht op een vlotte overdracht van informatie

Opleidingsniveau
MBO 3 of gelijkwaardig.

Mentale en fysieke belasting
Werkt in normale productieruimte. Ondervindt enige hinder van lawaai
Moet of frequent tillen of ook werken in een afwijkende houding (geknield, gebukt, liggend e.d.) 
Moet beschermende middelen dragen. Loopt kans op verwondingen
Regelmatig wordt bewegingsprecisie vereist: een aanmerkelijke beheersing bij een hoge nauwkeurigheid (aftekenen, lassen, knippen) 
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Meten en aftekenen van materialen en onderdelen
 • Nabewerken van materialen
 • Verbinden van onderdelen
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
Lassen en constructie
 • Autogeenlassen (algemeen) 
 • Bewerken en verbinden van pijpen
 • Booglassen met beklede elektrode (BMBE algemeen)
 • Gecertificeerd autogeen lassen niveau 1
 • Gecertificeerd autogeen lassen niveau 2
 • Gecertificeerd autogeen lassen niveau 3
 • Gecertificeerd autogeen lassen niveau 4
 • Gecertificeerd booglassen met beklede elektrode niveau 1 (BMBE1)
 • Gecertificeerd booglassen met beklede elektrode niveau 2 (BMBE2)
 • Gecertificeerd booglassen met beklede elektrode niveau 3 (BMBE3)
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 1
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 2
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 3
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 4
 • Gecertificeerd mig lassen niveau 1
 • Gecertificeerd mig lassen niveau 2
 • Gecertificeerd mig lassen niveau 4
 • Gecertificeerd tig lassen niveau 1 (staal, RVS, aluminium)
 • Gecertificeerd tig lassen niveau 2 (staal, RVS, aluminium)
 • Inmeten van constructie- of installatiedelen
 • Mig of mag lassen (algemeen)
 • Tig lassen (algemeen)
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Plaatbewerking 
 • Scheiden van materiaal
Product- en proceskwaliteit 
 • Controleren van aangeleverd materiaal voor halfproducten
Projectmanagement
 • Opstellen van controlelijsten
Service en onderhoud (algemeen)
 • Op maat zagen of afkorten
 • Werkvoorbereiding
 • Vaststellen van montagemethoden en materiaalkeuze 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken
 • Lastechniek
 • Verbindingstechnieken
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
HRM kennis
 • HRM 
Kennis van bouw en techniek
 • Kennis van bouwconstructies
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Mechanica
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen 
Oppervlakte technieken
 • Polijst-, slijp- en straaltechnieken
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Samenwerken 
Scheidtechnieken 
 • Pons- en schijtechnieken
 • Scheidende technieken

Diploma's en certificaten

Diverse diploma's en certificaten
 • Certificaat 'gekwalificeerd praktijkbeoordelaar'
 • Erkend praktijkopleider
Lascertificaten
 • Autogeen lassen 1
 • Autogeen lassen 2
 • Autogeen lassen 3
 • Autogeen lassen 4 
 • Booglassen MBE 1
 • Booglassen MBE 2
 • Booglassen MBE 3
 • MAG lassen 1
 • MAG lassen 2
 • MAG lassen 3
 • MAG lassen 4
 • MIG lassen 1
 • MIG lassen 2
 • MIG lassen 4
 • TIG lassen 1
 • TIG lassen 2 

Gewenste opleidingen

Opleiding 
Allround lasser