Elektrotechnisch tekenaar

Elektrotechnisch tekenaar

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De tekenaar werkt een ontwerp uit in tekeningen en detailtekeningen. Hij werkt op basis van een ontwerp en specificaties over materiaal, maatvoering en toleranties. Hij werkt zelfstandig en maakt gebruik van CAD- programma's. Een tekenaar heeft vaak ook (ondersteunende)
taken in ontwerp en werkvoorbereiding. 

Andere namen voor deze functie
technisch tekenaar, tekenaar, tekenaar/ constructeur, tekenaar/ontwerper

Komt voor in 
bedrijven in de machine- en apparatenbouw

Opleidingsniveau
gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): technisch tekenaar (MBO 3)
 

Taken

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM) 
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Aangeven op de tekening welke materialen moeten worden gebruikt
 • Aangeven van maten en toleranties op tekeningen
 • Berekenen en dimensioneren
 • CAD-tekenen
 • Maken van schetsen en hulptekeningen
 • Werktekeningen maken
 • Wijzigen van tekeningen
Ontwerpen en tekenen (elektrotechniek)
 • Ontwerpen van elektrische systemen
 • Ontwerpen van industriële automatiseringssystemen
 • Productdocumentatie samenstellen
 • Uitwerken en tekenen van elektrotechnische schema's
Organisatie van eigen werk
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Plannen van eigen werkzaamheden
 • Registreren van gewerkte uren
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Secretariële werkzaamheden
 • Opbergen en archiveren van informatie

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Ruimtelijk inzicht
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
HRM kennis
 • HRM
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kennis van relevante CE-markeringsregels
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van (NEN) Normen
 • Kennis van (NEN) normen voor functionele specificaties van machines en installaties
 • Kennis van (NEN) normen voor functionele veiligheid van elektrische machines en installaties
 • Kennis van (NEN) normen voor informatie uitwisseling en communicatie tussen machines en installaties
 • Kennis van (NEN) normen voor tekenen van elektrische onderdelen, machines en installaties
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Computer gestuurd tekenen (CAD-2d/3d)
 • Ontwerpen en tekenen
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Samenwerken
Vakkennis elektrotechniek
 • Kennis van elektrotechniek (algemeen)
 • Industriële automatisering

Gewenste opleidingen

Opleiding
Tekenaar ontwerper elektrotechniek