In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Allround monteur jacht- en scheepsbouw

Allround monteur jacht- en scheepsbouw

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiebeschrijving

Korte omschrijving
De allround monteur jacht- en scheepsbouw werkt zelfstandig in de nieuwbouw en reparatie van grote en kleine schepen en jachten. Hij plaatst machines, motoren, pompen, elektrische componenten, etc. Ook maakt en monteert hij diverse (leiding-)systemen die aan boord voorkomen. De allround monteur test de systemen, regelt ze in en levert ze op. Bovendien is hij vaak verantwoordelijk voor toezicht op en begeleiding van minder ervaren collega's.

Andere namen voor deze functie
Eerste monteur jachtbouw of scheepsbouw

Komt voor in
Bedrijven gespecialiseerd in jacht en scheepsbouw

Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Scheeps- en jachtbouwkundige (MBO 4)
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Meten en aftekenen van materialen en onderdelen
 • Verbinden van onderdelen
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
Lassen en constructie
 • Monteren en opbouwen van statische constructies en installaties
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Machinebouw
 • Inbouwen van koppelingen en aandrijvingen
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
 • Monteren van aandrijfsystemen of pompen
 • Schoonhouden en schoonmaken van werkstukken en producten
Management en leidinggeven
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
Montage en demontage
 • Demonteren van constructies en installaties
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
 • Maken van schetsen en hulptekeningen
Ontwikkeling
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Registreren van gereden kilometers
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Procestechniek
 • Starten en stoppen van machines volgens de daarvoor geldende regels
Product- en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Controleren en testen van de werking van onderdelen en componenten
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
Service en onderhoud (algemeen)
 • Op maat zagen of afkorten
 • Zoeken naar oplossingen en alternatieven
Service en onderhoud (elektrotechniek)
 • Doormeten en testen van systemen
Service en onderhoud (metaal) 
 • Afstellen en inregelen
 • Onderhouden van verbrandingsmotoren
 • Oplossen van technische storingen en problemen
 • Reviseren van verbrandingsmotoren
 • Storing zoeken en analyseren
 • Verhelpen van mechanische storingen
 • Vervangen van defecte onderdelen en componenten
Werkvoorbereiding
 • Vaststellen van montagemethoden en materiaalkeuze

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken 
 • Lastechniek
 • Verbindingstechnieken
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Probleemoplossend vermogen
Fysieke vaardigheden 
 • Beweging en kracht
HRM kennis
 • HRM kennis
Kennis van bouw en techniek
 • Kennis van bouwconstructies
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Mechanica
 • Procestechniek
 • Werktuigbouwkunde
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid

Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken
Vakkennis elektrotechniek
 • Kennis van elektrotechniek (algemeen)
 • Meet-, regel- en besturingstechniek

Gewenste opleidingen

Opleiding 
Scheepsbouwer