CNC verspaner

CNC verspaner

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving 
Een CNC verspaner maakt (series van) metalen producten of onderdelen daarvan. Hij werkt met een CNC gestuurde draaibank, freesmachine of kotterbank. Meestal schrijft hij ook de CNC-programma's of past hij ze aan. Soms wordt het programma kant en klaar aangeleverd en roept hij het alleen maar op.

Andere namen voor deze functie
CNC draaier, CNC frezer, CNC draaier/frezer, CNC kotteraar, CNC frezer/kotteraar

Komt voor in
bedrijven gespecialiseerd in verspaning, mobiele werktuigen, instrumenten en gereedschap en machine- en apparatenbouw

Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Fijnmechanisch verspaner (MBO 3)
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Boren, ruimen en tappen
CNC-programmeren
 • CNC-programma's oproepen en installeren Instellen van CNC-machines
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Machinebouw
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Organisatie van eigen werk
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Procestechniek
 • Beladen of voeden van productiemachines en apparaten
 • Controleren van de procesparameters
 • Starten en stoppen van machines volgens de daarvoor geldende regels
 • Verwijderen van werkstukken uit de machine
Product- en proceskwaliteit
 • Controleren van aangeleverd materiaal voor halfproducten
Service en onderhoud (metaal)
 • Schoonmaken en onderhouden van machines
Transport
 • Werken met hijsapparatuur
Verspaning
 • Bepalen van verspaningscondities en parameters
 • Bevestigen en afstellen van gereedschappen in de machine
 • Boren met draai- of freesbank
 • CNC-draaien
 • CNC-frezen
 • Opspannen, uitlijnen en stellen van werkstukken
 • Testen van machine-instellingen
 • Vervaardigen van proefwerkstukken of prototypes

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.

Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Creëren en innoveren
 • Leren
HRM kennis
 • HRM  
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van magazijn en logistiek
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • CNC besturings- en programmeertechniek
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Samenwerken
Verspanende technieken
 • Draaitechniek
 • Fijnmechanische techniek
 • Freestechniek
 • Kottertechniek

Gewenste opleidingen

Opleiding
Allround verspaner