Projectleider metaal

Projectleider metaal

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De projectleider draagt zorg voor de juiste kwaliteit en het juiste rendement van de projecten die onder zijn leiding worden uitgevoerd. Hij zorgt voor de begeleiding van de montageploeg.
 
Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan …. Wordt, bij afwezigheid, vervangen door…
 
Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn:
 • het begeleiden van de uitvoering van de projecten
 • het voeren van een correcte projectadministratie
 • het ontplooien van commerciële activiteiten
 • het leveren van een bijdrage aan het bedrijfsbeleid
 • het onderhouden van de contacten met klanten en relaties
Zelfstandigheid
De vormgeving en aanpak wordt bepaald door de functionele wensen en eisen in combinatie met het gestelde financiële kader. Bepaalt hierbinnen mede de detailuitvoering en aanpak van probleemsituaties. Wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd. Enige ervaring in projectmanagement is vereist.  Er is sprake van indirect toezicht aan de hand van rapportages en overleg ten aanzien van de voortgang. De interne contacten zijn van belang voor overleg, afstemming en probleemoplossing, optimale producten, proceskwaliteit en de voortgang van (delen van) het proces. Instrueert, assisteert en ondersteunt de projectgroep.
 
Complexiteit
De functie is gericht op het coördineren en mede uitvoering geven aan (delen van) specifieke productieorders in projectverband. Kent elementen van werkvoorbereiding, plannen en budget- en voortgangsbewaking. Coördineert enkele projecten tegelijk. Schakelt frequent om tussen verschillende projecten of knelpunten die een acute reactie vereisen. Tijddwang als gevolg van projectdeadlines.
 
Afbreukrisico
Fouten en/of onachtzaamheden kunnen leiden tot stagnaties, fouten in de uitvoering van het werk, kwaliteitsverlies en/of imagoverlies. Kans op tijdig ontdekken en herstellen is redelijk groot en berust op zelfcontrole, controle en tegenspel door anderen. Verstoring van de mogelijke contacten met derden kunnen de belangen van het bedrijf negatief beïnvloeden.
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): HBO Werktuigbouwkunde
 
Mentale en fysieke belasting
Verricht het werk deels op kantoor maar komt ook in de productieafdelingen, waar enige hinder van lawaai e.d. wordt ondervonden en enige kans bestaat op lichamelijk letsel.
 
 

Taken

Calculatie
 • Nacalculeren
 • Opstellen van uitvoeringsbegrotingen
Financiële administratie
 • Controleren van inkoopfacturen
 • Vergelijken van boekhoudkundige met aanwezige voorraad
 • Verzamelen en controleren van urenverantwoording
Inkoop
 • Aanvragen van offertes
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
 • Onderhandelen met leveranciers
 • Uitbesteden van werk aan derden
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Initiëren van verbetervoorstellen voor KAM-zorgsystemen
 • Inventariseren en evalueren van risico's
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Opstellen van een (projectgebonden) kwaliteits- en veiligheidsplan
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
 • Uitvoeren van werkplekinspecties
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
Management en leidinggeven
 • Adviseren en ondersteunen bij organisatiebeleid
 • Beheersen van conflicten
 • Bewaken van de productiviteit en efficiency
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Lezen van (technische) tekeningen
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Overleggen over projectvoortgang en resultaten
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Begeleiden van (ziekte)verzuim
 • Ontvangen en verwerken van ziek- en betermeldingen
Product- en proceskwaliteit
 • Afhandelen van kwaliteit
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Goedkeuren en vrijgeven van de productie
Projectmanagement
 • Administratief afhandelen van projecten
 • Bewaken van projectkosten en budgetten
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
 • Evalueren van projecten
 • Opleveren van een project aan klanten
 • Opstellen van controlelijsten
 • Opstellen van projectorganisatieplan
 • Opstellen van projectplanningen en werkopdrachten
 • Opzetten en inrichten van projectteams
 • Schrijven van projectrapportages
 • Voorbereiden of (laten) uitvoeren van projectfacturatie
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
Verkoop en advies
 • Adviseren over producten, systemen en oplossingen
 • Bespreken van en overeenstemming bereiken over meer/minderwerk
 • Onderhandelen over en accepteren van opdrachten
 • Onderhouden van relaties, netwerken en vertegenwoordigen van het bedrijf
 • Plegen van acquisitie en verwerven van opdrachten
 • Uitbrengen, registreren en volgen van offertes of aanbestedingen
Werkvoorbereiding
 • Beheren en bijwerken van (technische) klantendossiers
 • Beheren en bijwerken van ontwerp- en projectmappen
 • Opnemen en inmeten van werkzaamheden
 • Opstellen van bedienings- en gebruiksvoorschriften
 • Plannen van montage en uitvoering
 • Plannen van ontwerp- en tekenwerk
 • Plannen van personeel
 • Vaststellen van montagemethoden en materiaalkeuze
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Calculatie
 • Kennis van materialen en middelen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken
 • Verbindingstechnieken
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
 • Financieel-administratieve vaardigheden
HRM kennis
 • HRM
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en vaardigheden
 • Verkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van bouw en techniek
 • Kennis van bouwconstructies
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
 • Marketing
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven 
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
HBO werktuigbouwkunde
Middenkader engineering