Stempel- / matrijzenmaker

Stempel- / matrijzenmaker

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De stempel- of matrijzenmaker vervaardigt zijn producten zelfstandig op basis van de aan hem verstrekte werktekeningen en werkomschrijvingen. Hij is allround inzetbaar: hij heeft kennis van materialen en hij beheerst een groot aantal metaalbewerkingen en kan de bijbehorende machines programmeren, instellen en bedienen (conventioneel en CNC-gestuurd). Daarnaast kan hij toezicht houden op het werk van minder ervaren collega's.
 
Andere namen voor deze functie
stempelmaker, matrijzenmaker, fijnmechisch technicus
 
Komt voor in
bedrijven gespecialiseerd in instrumenten en gereedschap, smeden, gieten en extrusie, plaatwerk en machine-en apparatenbouw
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Allround verspaner (MBO 3), Researchinstrumentmaker (MBO 4)
 
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Boren, ruimen en tappen
 • Verbinden van onderdelen
CNC-programmeren
 • CNC- programma's oproepen en installeren
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding/praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Machinebouw
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Organisatie van eigen werk
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Procestechniek
 • Controleren van de procesparameters
 • Starten en stoppen van machines volgens de daarvoor geldende regels
 • Verwijderen van werkstukken uit de machine
Product- en proceskwaliteit
 • Controleren van aangeleverd materiaal voor halfproducten
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Opstellen van testplannen
Service en onderhoud (algemeen)
 • Op maat zagen of afkorten
Service en onderhoud (metaal)
 • Schoonmaken en onderhouden van machines
Transport
 • Werken met hijsapparatuur
Verspaning
 • Bepalen van verspaningscondities en parameters
 • Bevestigen en afstellen van gereedschappen in de machine
 • Boren met draai- of freesbank
 • CNC- draaien
 • Ontspannen, uitlijnen en stellen van werkstukken
 • Vervaardigen van stempels
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Leren
HRM kennis
 • HRM
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van magazijn en logistiek
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • CNC besturings- en programmeertechniek
 • Mechanica
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Oppervlakte technieken
 • Polijst-, slijp- en straaltechnieken
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Samenwerken
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
Verspanende technieken
 • Draaitechniek
 • Fijnmechanische techniek
 • Freestechniek
 • Kottertechniek
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Allround verspaner