Ontwerper / constructeur

Ontwerper / constructeur

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een ontwerper/constructeur is verantwoordelijk voor het technisch ontwerp van een machine, systeem, voertuig of werktuig. Het betreft ontwerpen, rekenen en tekenen.
 
Andere namen voor deze functie
engineer, werktuigbouwkundige
 
Komt voor in
bijna alle soorten bedrijven binnen de metaal
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Middenkader Engineering Technicus (MBO 4),
Tekenaar Constructeur (MBO 4)

 

Taken

Inkoop
 • Inventariseren van klantwensen
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Berekenen en dimensioneren
 • CAD-tekenen
 • Ontwerpen, omschrijven en schetsen van basismodellen
Organiseren van eigen werk
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Deelnemen aan strategisch overleg
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Product- en proceskwaliteit
 • Opstellen van testplannen
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
Secretariële werkzaamheden
 • Opbergen en archiveren van informatie
Service en onderhoud (algemeen)
 • Zoeken naar oplossingen en alternatieven
Verkoop en advies
 • Adviseren over producten, systemen en oplossingen
 • Bezoeken van opdrachtgevers
Werkvoorbereiding
 • Plannen van ontwerp- en tekenwerk
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en
vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Verbale vaardigheden
 • Relatie bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Overtuigen en beïnvloeden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Computer gestuurd tekenen (CAD-2d/3d)
 • Ontwerpen en tekenen
Leidinggeven en beslissen
 • Leidinggeven 
Ondernemen en presenteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
 
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
 
 
Gewenste opleidingen
Opleiding
Tekenaar constructeur