Voorman / senior operator PCB assemblage

Voorman / senior operator PCB assemblage

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De voorman/senior operator stelt machines in en om, voert onderhoud uit, programmeert plaatsingen soldeerprogramma's, geeft leiding en begeleiding aan collega's, verzorgt de contacten met het bedrijfsbureau en productieleiding.
 
Andere namen voor deze functie
Senior operator, meewerkend voorman (PCB assemblage)
 
Komt voor in
Elektronica producerende bedrijven
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Operator C (MBO 4), Eerste monteur elektrotechnische producten en systemen (MBO 3)
 
 

Taken

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Controleren van naleving van KAM- zorgsystemen
 • ESD preventie
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Registreren van ongevallen, bijna-ongevallen en calamiteiten
 • Toepassen van KAM- voorschriften (kwaliteits-, arbo-, en milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs en werkvoorschriften
 • Zorgen voor en handhaven van ''clean-room'' omstandigheden
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage-/ leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Machinebouw
 • Op- en ombouwen van apparatuur
Management en leidinggeven
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
Overleg en afstemming
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
PCB assemblage
 • Bedienen van een soldeermachine
 • Bedienen van plaatsingmachines
 • Functioneel testen van PCB's
 • In- en omstellen van (plaatsings) machines
 • In- en omstellen van soldeermachines
 • Instellen, afregelen van geassembleerde PCB's
 • Onderhouden van plaatsingsmachines
 • Onderhouden van soldeermachines
 • Opstellen van plaatsingsprogramma's
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Procestechniek 
 • Analyseren en optimaliseren van het procesverloop of het product
 • Bewaken en bijsturen van geautomatiseerde processen
 • Voorbereiden van het productproces
Product- en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles aan proces en product
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
Werkvoorbereiding
 • Afroepen van materialen
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Vakkennis elektronica
 • Elektronische meet-, controle- en testtechniek
 • Kennis van elektronica
 • PCB assemblage- techniek
 • Printplaattechniek
 • Soldeertechniek handmatig
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
HRM kennis
 • HRM
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van (NEN) normen
 • IPC-7093/94/95 Ontwerp- en assemblageproces componenten
 • IPC-A-610 Acceptatiecriteria en toleranties voor PCB’s
 • IPC-J-STD-001 (+E) Kwaliteitseisen elektronische assemblages
 • NEN-EN IEC 61340-5-1 en 2: ESD preventie
 • NEN-EN ISO-14644-F: Cleanroom condities
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Samenwerken 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Operator C