Servicemonteur elektronica

Servicemonteur elektronica

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De servicemonteur elektronica zoekt en analyseert storingen in elektronische componenten of systemen en lost ze op
 
Andere namen voor deze functie
Onderhoudsmonteur, servicetechnicus, onderhoudstechnicus, monteur buitendienst
 
Komt voor in
Elektronica producerende bedrijven, servicebedrijven en bedrijven voor machine- en apparatenbouw
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Technicus elektrotechnische systemen en producten (MBO 4)
 
 

Taken

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • ESD preventie
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren van leerlingen met stage-/ leerwerkplekken
 • Onderhouden van contacten met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Machinebouw
 • Aanbrengen van technische modificaties
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
 • Monteren van elektronische componenten
 • Uitvoeren van elektrotechnische handelingen en werkzaamheden
Magazijn
 • Beheren van materieel, gereedschappen, (meet)instrumenten en pbm's
Ontwikkeling
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Registreren van gewerkte uren
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Afstemmen met en informeren van de klant
PCB assemblage
 • Functioneel testen van PCB's
 • Instellen, afregelen van geassembleerde PCB's
Product- en proceskwaliteit
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
Service en onderhoud (algemeen)
 • Beheren en raadplegen van onderhoudsdocumenten en handboeken
Service en onderhoud (elektrotechniek)
 • Doormeten en testen van PCB's
 • Doormeten en testen van systemen
 • Uitvoeren preventief onderhoud aan PCB's
 • Verrichten van storingsanalyse bij PCB's
 • Vervangen van PCB's
Service en onderhoud (metaal)
 • Afstellen en inregelen
 • Lezen en interpreteren van onderhoudsschema's
 • Oplossen van technische storingen en problemen
 • Storing zoeken en analyseren
 • Vervangen van defecte onderdelen en componenten
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Vakkennis elektronica
 • Elektronische meet-, controle- en testtechniek
 • Kennis van elektronica
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Probleemoplossend vermogen
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
HRM kennis
 • HRM 
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van (NEN) normen
 • IPC-A-610 acceptatiecriteria en toleranties voor PCB’s
 • NEN-EN IEC 61340-5-1 en 2: ESD preventie
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Werktuigbouwkunde
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken
Vakkennis elektrotechniek
 • Kennis van elektrotechniek (algemeen)
 • Meet-, regel- en besturingstechniek
 

Diploma's en certificaten

Diverse diploma's en certificaten
Certificaat 'gekwalificeerd praktijkbeoordelaar'
Erkend praktijkopleider
 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie