In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Afdelingshoofd / afdelingsmanager

Afdelingshoofd / afdelingsmanager

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de realisering van de werkzaamheden op zijn afdeling, met daarbij aandacht voor personele invulling en financiële resultaten. Hij geeft leiding aan en is primair verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling en kennis van de medewerkers op zijn afdeling.
 
Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan de directie. Geeft leiding aan de medewerkers op zijn afdeling. Wordt bij afwezigheid vervangen door ….
 
Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn: - het personeel op zijn afdeling: kwaliteit, kwantiteit, sfeer en imago - het financieel resultaat van de projecten - veiligheid en Arbo zorg op zijn afdeling - kwaliteit van het opgeleverde werk van zijn afdeling.
 
Zelfstandigheid
Is betrokken bij het, samen met de leiding, bepalen van de werkplanning. Vestigingsdoelstellingen worden aangegeven. Stelt prioriteiten in de uitvoering en bepaalt de detailuitvoering. De leiding is te raadplegen maar houdt normaal alleen het eindresultaat in de gaten. Het probleemniveau is in overeenstemming met opleiding en ervaring. DE contacten met omringde afdelingen en stafafdelingen zijn van wezenlijk belang voor het goed functioneren van de afdeling/ Geeft leiding aan 10 - 20 medewerkers.
 
Complexiteit
De functie is gericht op het leiding geven aan het coördineren van een breed scala aan werkzaamheden in een productie omgeving waarin uiteenlopende bewerkingen plaatsvinden. Ondersteunt in de uitvoering van taken waar nodig. De controle op de toepassing van kwaliteitsnormen in wisselende situaties vereist voortdurende aandacht en omschakelen tussen de verschillende aspecten. Vaak is sprake van tijddwang
. 
Afbreukrisico
Fouten of onachtzaamheden kunnen problemen in de uitvoering, verkeerde uitvoering, kwalitatief minder werk of foutief werk opleveren. Daarbij zijn schades tot enkele duizenden euro's mogelijk. In de contacten met derden kan het niet goed dienen van klanten / opdrachtgevers direct en op termijn schade opleveren. Discretie is vereist ten aanzien van enkele aspecten.
 
Opleidingsniveau
De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-4 / HAVO met pakketeisen, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 3,5 jaar.
 
Mentale en fysieke belasting
Werkt onder kantoor en werkplaatsomstandigheden die soms bezwarend kunnen zijn (lawaai, tocht, stof, tempratuur e.d.). Verricht staand en lopend werk, enig tillen of bukken komt voor. Er is enige kans op lichamelijk letsel.

 

Taken

Automatisering
 • Inventariseren van gebruikerswensen voor hard- en software
Facilitaire ondersteuning
 • Beheren van sleutelplan
 • Coördineren van facilitaire zaken
 • Zorgen voor beveiliging van gebouwen en roerende goederen
Financiële administratie
 • Controleren van facturen
 • Verzamelen en controleren van urenoverzichten
Inkoop
 • Aanvragen van offertes
 • Adviseren over inkoopstrategieën aan het management
 • Opstellen en afsluiten van raam- of inkoopcontracten
Kwaliteit, Arbo en milieu (KAM)
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Controleren van naleving van KAM-zorgsystemen
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Initiëren van verbetervoorstellen voor KAMzorgsystemen
 • Inventariseren en evalueren van risico's
 • Registreren van ongevallen, bijna-ongevallen en calamiteiten
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften.
Management en leidinggeven
 • Adviseren en ondersteunen bij organisatiebeleid
 • Beheersen van conflicten
 • Bewaken van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
 • Bewaken van de productiviteit en efficiency
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
 • Opstellen van afdelingsplannen
 • Voorbereiden, implementeren en beheren van beleid 
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Overleg en afstemming
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Overleggen over projectvoortgang en resultaten
 • Vertegenwoordigen van het bedrijf in externe werkgroepen
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Begeleiden van (ziekte)verzuim
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
 • Financieel-administratieve vaardigheden
HRM kennis
 • HRM
ICT kennis en vaardigheden
 • ICT hardware
 • ICT software
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van bouw en techniek
 • Kennis van bouwconstructies
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)