CAD tekenaar

CAD tekenaar

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken 

Korte omschrijving 
De tekenaar tekent (in detail) een product of onderdelen daarvan. Hij werkt op basis van een ontwerp en specificaties over materiaal, maatvoering en toleranties. Hij werkt zelfstandig en maakt gebruik van CAD-programma's. Een tekenaar heeft vaak ook (ondersteunende) taken in ontwerp en constructie

Andere namen voor deze functie
Technisch tekenaar, werktuigbouwkundig tekenaar, 
tekenaar/ constructeur, tekenaar/ ontwerper 

Komt voor in 
bijna alle soorten bedrijven in de metaal

Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Technisch tekenaar (MBO 3)
 

Taken

Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Aangeven op de tekening welke materialen moeten worden gebruikt
 • Aangeven van maten en toleranties op tekeningen
 • CAD-tekenen
 • Maken van schetsen en hulptekeningen
 • Ontwerpen, omschrijven en schetsen van basismodellen
 • Tekenen van productie- of constructieschema's
 • Werktekeningen maken
 • Wijzigen van tekening
Organisatie van eigen werk
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's 
Secretariële werkzaamheden
 • Opbergen en archiveren van informatie

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Leren
HRM kennis
 • HRM  
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Computer gestuurd tekenen (CAD-2d/3d)
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Werktuigbouwkunde
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Samenwerken

Gewenste opleidingen

Opleiding
Tekenaar werktuigbouw