Monteur staalcontructies

Monteur staalcontructies

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een monteur staalconstructies bouwt (statische) constructies op uit aangeleverde onderdelen. Hij past verschillende verbindende technieken toe. Hij werkt meestal in de werkplaats. Soms plaatst en monteert hij constructies op locatie.
 
Andere namen voor deze functie
Constructiemonteur, monteur, constructiewerker
 
Komt voor in
Bedrijven of afdelingen gespecialiseerd in bouw, modificatie en reparatie van stalen constructies. In de woning- en utiliteitsbouw, machinebouw, agrotechniek en carrosseriebouw
 
Plaats in de organisatie
Ontvangt opdrachten van bedrijfsbureau, voorman en/of werkplaats manager. Werkt onder directe leiding van de voorman. Legt verantwoording af aan de werkplaatschef.
 
Resultaatgebieden
(assistentie bij) montage van staalconstructies
Persoonlijke veiligheid
Goede samenwerking met collega's
 
Zelfstandigheid
De tijdsindeling ligt vast door het opgedragen werkprogramma.
Vormgeving en gebruik van middelen liggen vast.
Bepaalt aanpak en uitvoering op basis van ervaring.
Overlegt bij twijfel met de leiding.
De contacten met toeleverende en dienstverlenende afdelingen moeten vlot verlopen (ook in verband met kwaliteitsborging).
 
Complexiteit
De functie is gericht op het verrichten van een veelheid van werkzaamheden binnen licht (staal) constructiewerk. Opdrachten verschillen in een aantal opzichten van elkaar. Binnen een opdracht is vrij regelmatig sprake van wisseling in de werkzaamheden.
 
Afbreukrisico
Fouten verstoren als incidenten de normale voortgang op de afdeling en/of veroorzaken tijd- en materiaalverlies. Zelfcontrole en controle door de leiding maken de kans op ontdekken zeer groot
 
Opleidingsniveau
MBO 2 of gelijkwaardig
 
Mentale en fysieke belasting
Werkt in normale productieruimte. Ondervindt enige hinder van lawaai van diverse metaalbewerkingen. Moet òf frequenter tillen òf ook werken in een afwijkende houding (geknield, gebukt, liggend e.d.). Moet beschermende middelen dragen. Loopt kans op verwondingen
 
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Boren, ruimen en tappen
 • Meten en aftekenen van materialen en onderdelen
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Afvoeren van afvalstoffen en -materialen
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
Lassen en constructie
 • Bewerken en verbinden van pijpen
 • Booglassen met beklede elektrode (MBME algemeen)
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 1
 • Gecertificeerd mag lassen niveau 2
 • Gecertificeerd mig lassen niveau 1
 • Gecertificeerd mig lassen niveau 2
 • Inmeten van constructie- of installatiedelen
 • Monteren en opbouwen van statische constructies en installaties
 • Plaatsen en stabiliseren van constructiedelen
 • Repareren van plaatconstructies van staal, lichtmetaal of kunststof
Organisatie van eigen werk
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Plaatbewerking
 • Opbouwen van plaatconstructies
Product- en proceskwaliteit
 • Controleren van aangeleverd materiaal voor halfproducten
Service en onderhoud (metaal)
 • Schoonmaken en onderhouden van machines
Transport
 • Werken met hijsapparatuur
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken
 • Lastechniek
 • Verbindingstechnieken
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van magazijn en logistiek
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Samenwerken
Verspanende technieken
 • Fijnmechanische techniek
 

Diploma's en certificaten

Lascertificaten
MAG lassen 1
MAG lassen 2
MIG lassen 1
MIG lassen 2
 
Veiligheid diploma's en certificaten
Certificaat hijsinstallaties
 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Allround constructiewerker