Plaatwerker

Plaatwerker

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een plaatwerker maakt uitslagen, profielen en constructies uit dunne of dikke plaat. Hij past verschillende scheidende, vervormende en verbindende technieken toe. Hij werkt met conventionele en/of met CNCapparatuur
 
Andere namen voor deze functie
plaatwerker/isoleerder, ketelbouwer, walser, knipper, snijder
 
Komt voor in
bedrijven gespecialiseerd in plaatwerk, constructie, jacht- en scheepsbouw, vliegtuigbouw en onderhoud en machine- en apparatenbouw
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Plaatwerker (Metaalbewerken, MBO 2)
 
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Meten en aftekenen van materialen en onderdelen
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs-, en werkvoorschriften
Lassen en constructie
 • Maken van uitslagen
 • Monteren en afstellen van hang- en sluitwerk
Machinebouw
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
 • Schoonhouden en schoonmaken van werkstukken en producten
Montage en demontage
 • Afvoeren van halfproducten
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
 • Registreren van gewerkte uren
 • Werken met matriaalbonnen of PDA
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
Plaatbewerking
 • Aanvoeren en opspannen van plaatmateriaal
 • Scheiden van materiaal
 • Vervaardigen van plaatprofielen
 • Vervormen of buigen van plaatprofielen
Procestechniek
 • Beladen of voeden van productiemachines en apparaten
 • Starten en stoppen van machines volgens de daarvoor geldende regels
Service en onderhoud (algemeen)
 • Op maat zagen of afkorten
Service en onderhoud (metaal)
 • Schoonmaken en onderhouden van machines
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken
 • Buigtechniek
 • Verbindingstechnieken
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van magazijn en logistiek
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Procestechniek
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Samenwerken 
Scheidtechnieken
 • Pons- en snijtechnieken
 • Scheidende technieken
Vormen en vervormen
 • Kant- en zettechniek
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Plaatwerker