Servicemonteur vliegtuigbouwkunde

Servicemonteur vliegtuigbouwkunde

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een (service)monteur doet onderhoud aan vliegtuigen. Hij helpt bij het gereedmaken van een vliegtuig voor inspectie, onderhoud en reparatie. Hij assisteert bij grote onderhoudsklussen. Hij voert herstelwerkzaamheden uit op het gebied van bekabeling of mechanica.
 
Andere namen voor deze functie
vliegtuigmonteur, onderhoudstechnicus, servicetechnicus
 
Komt voor in
bedrijven gespecialiseerd in vliegtuigbouw en onderhoud
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Eerste monteur vliegtuigonderhoud (MBO 3),
Monteur gasturbines (MBO 2)
 
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Verbinden van onderdelen
 
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Toepassen van KAM- voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding/ praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
 • In bedrijf stellen van industriële automatiseringssystemen
 • Installeren van industriële automatiseringssystemen
Machinebouw
 • Aanbrengen van technische modificaties
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
 • Monteren van elektronische componenten
Magazijn
 • Beheren van materieel, gereedschappen, (meet) instrumenten en pbm's
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Ontwikkeling
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Registreren van gewerkte uren
 • Werken met materiaalbonnen of PDA
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Product- en proceskwaliteit
 • Controleren en testen van de werking van onderdelen en componenten
Service en onderhoud (algemeen)
 • Adviseren van klanten over gebruik en onderhoud van machines en installaties
 • Beheren en raadplegen van onderhoudsdocumenten en handboeken
 • Opleveren van producten aan klanten
Service en onderhoud (elektrotechniek)
 • Doormeten en testen van systemen
 • Verhelpen van elektrotechnische storingen
Service en onderhoud (metaal)
 • Afstellen en inregelen
 • Lezen en interpreteren van onderhoudsschema's
 • Oplossen van technische storingen en problemen
 • Storing zoeken en analyseren
 • Verhelpen van mechanische storingen
 • Verhelpen van pneumatische storingen
 • Vervangen van defecte onderdelen en componenten
Transport
 • Besturen van auto's of bestelwagens
Verkoop en advies
 • Opstellen van en adviseren in coulancevoorstellen
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken
 • Verbindingstechnieken
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Probleemoplossend vermogen
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
HRM kennis
 • HRM 
In- en verkoopkennis
 • Verkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van magazijn en logistiek
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Mechanica
 • Pneumatiek
 • Werktuigbouwkunde
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
Vakkennis elektrotechniek
 • ICT en telematica
 • Kennis van elektrotechniek (algemeen)
 • Meet-, regel-, en besturingstechniek
 

Diploma's en certificaten

Rij- en vaarbewijzen
B voor motorvoertuigen max 3500 kg en 8 pers
Certificaat 'gekwalificeerd praktijkbeoordelaar'
Erkend praktijkopleider
 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Eerste monteur vliegtuigonderhoud