Gieterijtechnicus

Gieterijtechnicus

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een gieterijtechnicus begeleidt de processen in een gieterij. Hij maakt recepten voor legeringen (met behulp van computers), maakt berekeningen, geeft instructies en advies aan gieterijmedewerkers (handvormers, smelters, gieters), lost problemen op bij gietprocessen, begroot kosten en overlegt met opdrachtgevers.

Andere namen voor deze functie
specialist gieterijtechniek

Komt voor in
bedrijven gespecialiseerd in smeden, gieten en extrusie

Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Operator C (MBO 4) 
 

Taken

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Management en leidinggeven
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
Ontwerpen en tekenen (algemeen) 
 • CAD- tekenen
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
 • Maken van schetsen en hulptekeningen
 • Ontwerpen, omschrijven en schetsen van basismodellen
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Invullen van rapporten en formulieren
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's 
 • Overdragen van werk
Procestechniek
 • Analyseren en optimaliseren van het procesverloop of het product
 • Controleren van de procesparameters
 • Registreren van product- en procesgegevens
 • Vastleggen en documenteren van het productieproces
 • Voorbereiden van het productieproces
Product- en proceskwaliteit
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
 • Schrijven van projectrapportages
Smeden, smelten en gieten
Gieten
 • Smelten
Werkvoorbereiding
 • Verzamelen en samenstellen van informatie voor werkinstructies

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Tekening lezen
Communiceren 
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
HRM kennis
 • HRM  
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Computer gestuurd tekenen (CAD-2d/3d)
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen 
 • Begeleiden
 • Leidinggeven   
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Samenwerken   
Vormen en vervormen
 • Giet-, smelt- en vormtechniek

Gewenste opleidingen

Opleiding
Operator C