P&O medewerker

P&O medewerker

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De P&O-medewerker draagt zorg voor de uitvoering van het personeelsbeleid
 
Andere namen voor deze functie
Medewerker personeelszaken, personeelsfunctionaris
 
Komt voor in
Veel grotere (technische) bedrijven
 
Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn: - het (mede) organiseren, administreren en faciliteren van alle aspecten van het personeelsbeleid.
 
Zelfstandigheid
Deelt de eigen tijd in binnen tijdschema's, markante tijdstippen en zich aandienende zaken. Ontvangt deels instructies, deels algemene richtlijnen die een zekere mate van vrijheid van invulling en vormgeving toelaten. Het toezicht is gering en/of indirect van aard. Er komen veel praktische problemen voor. Moet ongewone of moeilijke problemen die uitstijgen boven het opleidingsniveau voorleggen aan de leiding. De contacten worden onderhouden met vrijwel iedereen in het bedrijf en betreffen veelal tijdige en adequate doorstroming van informatie. Soms is de functie van de afdeling in het geding.
 
Complexiteit
De functie is gericht op (assistentie bij) de uitvoering van het sociaal beleid, met een aantal deeltaken en (veel)  administratieve en secretariele aspecten. De gedragslijn kan in principe hetzelfde blijven. Er moet voortdurend worden omgeschakeld, mede als gevolg van de vele interrupties en deeltaken.
 
Afbreukrisico
Fouten of onachtzaamheden hebben een negatieve invloed op betrekkingen, betreffen min of meer vitale gegevens voor beslissingen van de leiding of hebben een negatief effect op stemming en sfeer in het bedrijf. Bij de contacten met derden dient de doorstroming van informatie hoe dan ook ongestoord te verlopen en mag de relatie niet  verstoord worden. Het imago van de afdeling en het bedrijf kan daarbij in het geding zijn. Discretie vereist inzake
persoonlijk getinte gegevens en problemen.
 
Opleidingsniveau
De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-4 / HAVO met pakketeisen, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2 jaar. Bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied is vereist. Gewenste vooropleiding: Medewerker Personeel en Arbeid (MBO-4)
 
Mentale en fysieke belasting
Kantooromstandigheden. Komt ook in de werkplaats. Werkt veel aan de PC
 
 

Taken

Financiële administratie
 • Invoeren van urenoverzichten
 • Verzamelen en controleren van urenverantwoording
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs-, en werkvoorschriften
 • Uitgeven, invullen en tekenen van veiligheidspaspoorten
Leerlingbegeleiding/ praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Onderhouden van contacten over de voortgang van het leertraject
Marketing en communicatie
 • Samenstellen van (interne) nieuwsbrieven
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Personeelszaken
 • Aanleveren van gegevens voor personeels- en salarisadministratie
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Begeleiden van (ziekte) verzuim
 • Beheren en opstellen van scholingsafspraken
 • Ontvangen en verwerken van ziek- en betermeldingen
 • Ontwikkelen en beheren van personeelsinstrumenten
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten en afhandelen van einde dienstverbanden
 • Optreden als intern vertrouwenspersoon
 • Plannen en begeleiden van loopbaantrajecten van medewerkers
 • Plannen en organiseren van werving en selectie
 • Toepassen van arbeidsvoorwaarden en CAOregelingen
 • Verzorgen van introductie of inwerkplan voor nieuwe medewerkers
 • Verzorgen van personeelsadministratie
 • Verzorgen van salarisadministratie
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
 • Zorgen voor persoonlijke attenties
Secretariële werkzaamheden
 • Afhandelen van correspondentie
 • Inkomende en uitgaande post afhandelen
 • Opbergen en archiveren van informatie
 • Voeren van zelfstandige correspondentie
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Financieel-administratieve vaardigheden
HRM kennis
 • HRM
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
Ondernemen en presenteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Medewerker human resource management (HRM)