Facilitair manager

Facilitair manager

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving 
De Facilitair Manager richt zich op het onderhouden van alle niet-technische materialen en middelen en de dienstverlening die nodig is om pand, medewerkers en middelen optimaal te kunnen benutten

Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan….. Wordt, bij afwezigheid, vervangen door ….

Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn:
 • het onderhouden en schoonmaken van alle bedrijfsgebouwen en terreinen
 • het beveiligen van alle bedrijfsgebouwen en terreinen
 • het zorgdragen voor een goed werken computernetwerk, inclusief alle hard- en software
 • het onderhouden van de communicatiemiddelen 
 • het onderhouden van het wagenpark
Zelfstandigheid
Is vrij om de eigen tijd in te delen rond de ad hoc zaken. Is voor de aanpak gebonden aan interne richtlijnen en procedures. Moet in de praktische uitvoering de eigen benaderingswijze vaststellen en initiërend optreden. Is daarbij gebonden aan wettelijke regelingen, interne richtlijnen en procedures. Verzorgt beheerstaken nagenoeg zelfstandig. Er is spraken van indirect toezicht (overleg). De probleemoplossing vereist inzicht in de organisatie door enige jaren ervaring. De contacten met medewerkers op alle niveaus zijn gericht op een goede afstemming van werkzaamheden en een vlotte dienstverlening. Geeft leiding aan een aantal 
(3-5) verspreid werkende medewerkers. De voorkomende problemen vereisen inzicht en jarenlange ervaring.

Complexiteit
De functie is gericht op de leiding, organisatie en administratie van de interne algemene dienstverlening, met een aantal technische maar ook commerciele elementen. De functie vertoont regelende, bewakende en optimaliserende aspecten, inclusief advisering inzake het te voeren (praktische) beleid. Schakelt regelmatig om, er zijn veel onderbrekingen en ad hoc zaken. Accuratesse is met name bij de administratieve afhandeling vereist. Incidenteel kan flinke tijddwang optreden.

Afbreukrisico
Fouten of onachtzaamheden in beheer, onderhoud, verzorgen, coördinatie, beveiliging en uitvoering leiden tot stagnatie in processen en mogelijk tot aantasting van de kwaliteit van de facilitaire organisatie. Er kan intern en extern flinke irritatie ontstaan. Eventueel kunnen fouten verregaande gevolgen hebben (diefstal, brand, inbraak). De kans op tijdig ontdekken is redelijk groot en berust op  zelfcontrole en meekijken door anderen. De regelmatige contacten met externe dienstverleners en met leveranciers inzake inkoop en uitvoering dienen zakelijk afgehandeld te worden. Discretie inzake gegevens over bedrijf en systeem is
vereist.

Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Facilitair leidinggevende (MBO 4)

Mentale en fysieke belasting
Kantooromstandigheden: Afwisselend zitten, lopen en staan. Werkt 
dagelijks enkele uren aan de PC
 

Taken

Automatisering
 • Beheren van bedrijfs- of ERP-softwaresystemen
 • Beheren van bedrijfssoftware en licenties
 • Inventariseren van gebruikerswensen voor harden software
 • Uitvoeren van versiebeheer en back-ups
Facilitaire ondersteuning
 • Beheren van communicatiemiddelen
 • Beheren van het wagenpark
 • Beheren van sleutelplan
 • Coördineren van facilitaire zaken
 • Openen en sluiten van gebouw en terrein
 • Verrichten van keuken- en kantinewerkzaamheden
 • Verzorgen van presentatieruimte en presentatiemateriaal
 • Zorgen voor beveiliging van gebouwen en roerende goederen
Inkoop
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
 • Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Management en leidinggeven
 • Adviseren en ondersteunen bij organisatiebeleid
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's 
Organisatie van eigen werk 
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Informeren van en samenwerken met collega's 
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Secretariële werkzaamheden
 • Beheren van reserveringssystemen
 • Regelen van bedrijfsdrukwerk en/of kantoorartikelen
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden 
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren 
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
ICT kennis en vaardigheden
 • ICT hardware
 • ICT software
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van bouw en techniek
 • Kennis van bouwconstructies
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
Organiseren en uitvoeren
 • Plannen en organiseren
 • Instructies en procedures volgen
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken

Gewenste opleidingen

Opleiding
Facilitair leidinggevende