Meewerkend voorman mobiele werktuigen

Meewerkend voorman mobiele werktuigen

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De meewerkend voorman voert onderhoud en reparaties uit. Daarnaast zorgt hij voor een vlot verloop van de werkzaamheden van anderen. Hij begeleidt en bewaakt de voortgang, hij intrueert en ondersteunt zijn collega's en
vervangt de werkplaatsmanager
 
Andere namen voor deze functie
Chef werkplaats, afdelingsmanager
 
Komt voor in
Werkplaatsen van grote en kleine servicebedrijven en -afdelingen voor
mobiele werktuigen.
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): allround monteur mobiele werktuigen (MBO 3)
 

Taken

Afleveringsklaar maken
 • Reinigen voertuiginterieur en -exterieur
 • Uitvoeren eindcontrole van voertuigen
 • Uitvoeren testrit
Inkoop
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
Inspectie, diagnose en keuring
 • Diagnose van afwijkingen in (onderdelen van) de carrosserie
 • Diagnose van besturing, banden en velgen, wielophanging en remsysteem
 • Diagnose van elektrische voertuigsystemen
 • Diagnose van storingen in motor en aandrijving
 • Inspecteren van besturing, banden en velgen, wielophanging en remsysteem
 • Inspecteren van de carrosserie
 • Inspecteren van elektrotechnische componenten en -systemen
 • Inspecteren van motor en aandrijving
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Controleren van naleving van de KAM-zorgsystemen
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Inventariseren en evalueren van risico's
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits, arbo, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke, veiligheids, bedrijfs en werkvoorschriften
 • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen of calamiteiten
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren/beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Machinebouw
 • Aanbrengen van technische modificaties
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
Magazijn
 • Beheren van materieel, gereedschappen, (meet) instrumenten en pbm's
Management en leidinggeven
 • Beheersen van conflicten
 • Bepalen van individuele targets of doelstellingen
 • Bewaken van productiviteit en efficiency
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
Montage en demonage
 • Afvoeren van (schadelijke) stoffen en hulpstoffen
 • De- en monteren van elektronische componenten en systemen
 • De- en monteren van kabelbomen en/of bekabelingen
 • Demonteren en monteren van besturing, wielen, ophanging en remmen
 • Demonteren en monteren van carrosseriedelen en -onderdelen
 • Demonteren en monteren van elektrotechnische componenten en -systemen
 • Demonteren en monteren van motor en aandrijving
 • Demonteren en monteren van voertuigonderdelen en -componenten
 • Herstellen van plaatwerk / carrosseriedelen
 • Monteren van hydraulische componenten
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Ontwikkeling
 • Adviseren en voorlichting geven over opleidingen, cursussen, bij- of nascholing
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van elektrotechnische tekeningen en schema's
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
 • Werken met materiaalbonnen of PDA
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Afstemmen , overdragen en samenwerken met derden
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Overdragen van werk
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Product- en proceskwaliteit
 • Afhandelen van klachten
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Controleren en testen van de werking van onderdelen en componenten
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles aan proces en product
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
 • Opstellen van projectplanning en werkopdrachten
Schadeherstel
 • Uitlijnen, lezen en interpreteren  uitlijnrapport
Service en onderhoud (algemeen)
 • Adviseren van klanten over gebruik en onderhoud van machines en installaties
 • Beheren en raadplegen van onderhoudsdocumenten en handboeken
 • Hydraulische olie vervangen
 • In- en uitbouwen van installaties en systemen
 • Onderhouden laad- en losmiddelen
 • Opleveren van producten aan klanten
 • Repareren laad- en losmiddelen
 • Uitvoeren van periodieke inspecties en onderhoud
 • Vastleggen en beheren van technische aanpassingen en revisiegegevens
 • Vullen koelsystemen
Service en onderhoud (elektrotechniek)
 • Doormeten en testen van systemen
Service en onderhoud (metaal)
 • Herstellen van elektrotechnische/elektrotechnische storingen in voertuigsystemen
 • Lezen en interpreteren van onderhoudsschema's
 • Onderhouden van hydraulische componenten
 • Onderhouden van pneumatische componenten
 • Onderhouden van verbrandingsmotoren
 • Oplossen van technische storingen en problemen
 • Reviseren van verbrandingsmotoren
 • Stellen van diagnose met tester en metingen aan voertuigsystemen
 • Storing zoeken en analyseren
 • Verhelpen van hydraulische storingen
 • Verhelpen van mechanische storingen
 • Verhelpen van motorische storingen
 • Vervangen van defecte onderdelen en componenten
 • Verhelpen van pneumatische storingen
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Tonen van inzet en motivatie
Werkvoorbereiding
 • Afroepen van materialen
 • Beheren en bijwerken van (technische) klantendossiers
 • Plannen en opstellen werkorders
 • Plannen van personeel
 • Vaststellen van montagemethoden en materiaalkeuze
 • Verzamelen en samenstellen van informatie voor werkinstructies

 
Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende
kennis en vaardigheden nodig.
 
Kennis van regels en voorschriften
 • Kennis van de opbouw en inhoud van standaard checklists en keuringen
 • Kennis van normen en inspectiepunten voertuigen
 • Kennis van reparatievoorschriften
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Vakkennis voertuigtechniek
 • Kennis van (accu-) laadsystemen
 • Kennis van benzinemotoren
 • Kennis van carrosserie en constructie
 • Kennis van comfortsystemen
 • Kennis van dieselmotoren
 • Kennis van in- en uitlaatsystemen
 • Kennis van  LPG installaties
 • Kennis van motor koelsystemen
 • Kennis van motormechanica
 • Kennis van remsystemen
 • Kennis van smeersystemen
 • Kennis van startsystemen
 • Kenis van stuursystemen
 • Kennis van transmissie en aandrijving
 • Kennis van veiligheidssystemen
 • Kennis van verlichtingssystemen
 • Kennis van voertuigelektronica
 • Kennis van wielen en banden
 • Kennis van wielophanging, stuurgeometrie en veersystemen
 • Ontstekingssystemen
 • Voertuigtechniek algemeen
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken
 • Buigtechniek
 • Hersteltechnieken plaatmaterialen
 • Verbindingstechnieken
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beinvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
HRM kennis
 • HRM 
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Kennis van (NEN) normen
 • NEN5152 Technische tekeningen- elektrotechnische symbolen
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Hydrauliek
 • Mechanica
 • Pneumatiek
 • Werktuigbouwkunde
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven 
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
Scheidtechnieken
 • Scheidende technieken
Vakkennis elektrotechniek
 • Kennis van elektrotechniek (algemeen)
Vormen en vervormen
 • Kant- en zettechniek
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Allround monteur mobiele werktuigen