CNC plaatwerker

CNC plaatwerker

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een plaatwerker maakt uitslagen, profielen en constructies uit dunne of dikke plaat. Hij past verschillende  scheidende, vervormende en verbindende technieken toe. Hij werkt met conventionele en/of met CNC apparatuur

Andere namen voor deze functie
plaatconstructiewerker, allround plaatwerker, CNC plaatwerker 3D

Komt voor in
bedrijven gespecialiseerd in plaatwerk, constructie, machine en apparatenbouw en vliegtuigbouw en onderhoud

Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Allround plaatwerker (MBO 3)
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Buigen van metalen materialen
 • Meten en aftekenen van materialen en onderdelen
CNC-programmeren
 • Aanpassen en schrijven van CNC-programma's
 • Instellen van CNC-machines
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Machinebouw
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
 • Schoonhouden en schoonmaken van werkstukken en producten
Montage en demontage
 • Afvoeren van halfproducten
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
 • Registreren van gewerkte uren
 • Werken met materiaalbonnen of PDA
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
Plaatbewerking
 • Aanvoeren en opspannen van plaatmateriaal
 • CNC-plaatbewerken
 • Scheiden van materiaal
 • Vervaardigen van plaatprofielen
 • Vervormen of buigen van plaatprofielen
Procestechniek
 • Beladen of voeden van productiemachines en apparaten
 • Starten en stoppen van machines volgens de daarvoor geldende regels
Service en onderhoud (metaal)
 • Schoonmaken en onderhouden van machines

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken
 • Buigtechniek
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
HRM kennis
 • HRM   
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van magazijn en logistiek
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • CNC besturings- en programmeertechniek
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Samenwerken  
Scheidtechnieken
 • Pons- en snijtechnieken
 • Scheidende technieken
Vormen en vervormen
 • Kant- en zettechniek

Gewenste opleidingen

Opleiding
Allround plaatwerker