Servicemonteur jacht- en scheepsbouw

Servicemonteur jacht- en scheepsbouw

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De servicemonteur jacht- en scheepsbouw signaleert, analyseert en verhelpt storingen aan de machnies en apparaten aan boord. Ook doet hij preventief onderhoud. Daarnaast voert hij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uit. Een servicemonteur werkt meestal op locatie bij de klant.
 
Andere namen voor deze functie
onderhoudsmonteur, servicetechnicus, onderhoudstechnicus
 
Komt voor in
bedrijven gespecialiseerd in jacht- en scheepsbouw en service en onderhoud
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Scheeps- en Jachtbouwkundige (MBO 4)
 
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Verbinden van onderdelen
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding/ praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Machinebouw
 • Aanbrengen van technische modificaties
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
 • Monteren van elektronische componenten
Magazijn
 • Beheren van materieel, gereedschappen, (meet)instrumenten en pbm's
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Ontwikkeling
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Invullen van rapporten en formulieren
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Service en onderhoud (algemeen)
 • Adviseren van klanten over gebruik en onderhoud van machines en installaties
 • Beheren en raadplegen van onderhoudsdocumenten en handboeken
Service en onderhoud (elektrotechniek)
 • Verhelpen van elektrotechnische storingen
Service en onderhoud (metaal)
 • Afstellen en inregelen
 • Lezen en interpreteren van onderhoudsschema's
 • Oplossen van technische storingen en problemen
 • Repareren van satelliet-, communicatie-, navigatie- en observatieapparatuur
 • Storing zoeken en analyseren
 • Verhelpen van hydraulische storingen
 • Verhelpen van motorische storingen
 • Vervangen van defecte onderdelen en componenten
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken
 • Verbindingstechnieken
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Probleemoplossend vermogen
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
HRM kennis
 • HRM 
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Hydrauliek
 • Mechanica
 • Werktuigbouwkunde
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken
Vakkennis elektrotechniek
 • ICT en telematica
 • Kennis van elektrotechniek (algemeen)
 • Meet-, regel- en besturingstechniek
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Scheepsbouwer