In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

KAM-coördinator

KAM-coördinator

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De KAM-coördinator richt zich op het initiëren, plannen, coördineren, begeleiden en bewaken van alle activiteiten met betrekking tot het kwaliteitszorgsysteem
 
Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan… Wordt, bij afwezigheid, vervangen door..
 
Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn:
 • inrichten, onderhouden en uitleggen van het kwaliteitszorgsysteem
 • plannen en begeleiden van internet en externe audits
Zelfstandigheid
Volgt voor het indelen van de eigen tijd de aangereikte tijdschema's of prioriteiten. Reageert ook op zich aandiende zaken, eventueel in overleg.Bepalen voor de vormgeving zijn de overeengekomen procedures. Voor de correcte handelswijze bestaat een zekere mate van vrijheid. Toezicht is grotendeels indirect van afdelingen en met uitvoerenden zijn gericht op een optimale introductie van VWG aspecten en het bevorderen van bewustzijn in deze.
 
Complexiteit
De functie is gericht op diverse werkzaamheden ten behoeve van het waarborgen van de VGM zorgsystemen en het bevorderen van het VGM bewustzijn door de gehele organisatie, met name op de werkvloer. Diverse onderwerpen wisselen elkaar af bij waarnemingen, ondersteuning, controle en registratie. Soms is daarbij extra accuratesse vereist
 
Afbreukrisico
Fouten en onachtzaamheden kunnen schadelijk zijn voor medewerkers, maar ook enige afbreuk doen aan het imago en ook leiden tot irritaties en vertragingen bij derden. Zelfcontrole, controle door de leiding en terugkoppeling van medewerkers zullen zorgen voor tijdig ontdekken en herstellen van fouten. De inbreng bij contacten met keurende, inspecterende en opleidende instanties is gericht op afstemming en informatie overdracht; fouten of mankementen daarin zouden wellicht kunnen leiden tot verlies van certificaten. Discretie vereist inzake bedrijfseigen processen.
 
Mentale en fysieke belasting
Werkt onder normale omstandigheden, afgewisseld met bezoeken aan werkplekken en locaties. Werkt gemiddeld ongeveer 2 uur per dag aan de
PC.
 
 Taken
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Aangeven en uitvoeren van preventieve en corrigerende maatregelen voor het KAM-zorgsysteem
 • Aanvragen van vergunningen
 • Adviseren van directie en werkvloer over KAM-zorgsystemen
 • Afhandelen van overtredingen
 • Beheren en bijwerken van register van normen en voorschriften
 • Beheren en registreren van gevaarlijke stoffen
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Controleren van naleving can KAM-zorgsystemen
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Geven van voorlichting over KAM-zorgsystemen
 • Initiëren van verbetervoorstellen voor KAMzorgsystemen
 • Inventariseren en evalueren van risico's
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Monitoren van veiligheidsmaatregelen
 • Opstellen van een (projectgebonden) kwaliteits- en veiligheidsplan
 • Opstellen van regels voor kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu
 • Registreren van ongevallen, bijna-ongevallen en calamiteiten
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
 • Uitgeven, invullen en tekenen van veiligheidspaspoorten
 • Uitvoeren van interne en externe audits
 Magazijn
 • Beheren van materieel, gereedschappen, (meet)instrumenten en pbm's
 • Zorgdragen voor het keuren van materieel, gereedschappen, (meet)instrumenten en pbm's
 Management en leidinggeven
 • Adviseren en ondersteunen bij organisatiebeleid
 • Opstellen van afdelingsplannen
 Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
 Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Plannen van eigen werkzaamheden
 Overleg en afstemming
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 Product- en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Kalibreren van meetinstrumenten
 • Opstellen van testplannen
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles aan proces en product
 Projectmanagement
 • Evalueren van klanttevredenheid
 Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
 Werkvoorbereiding
 • Verzamelen en samenstellen van informatie voor werkinstructies
 

 Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
 Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Verbale vaardigheden
 Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
 Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
 Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
 Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
 Kennis van (NEN) normen
 • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanning installaties
 • NEN 3140 Bedrijfsvoering elektrische laagspanningsinstallaties
 Leidinggeven en beslissen
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven 
 Ondernemen en presenteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
 Samenwerken en omgaan met anderen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 

  
Gewenste opleidingen

Opleiding
Middelbare veiligheidskunde (MBO niveau)
Veiligheid voor operationeel
Leidinggevend VCA (VOL-VCA)
Hogere veiligheidskunde (HBO niveau)