Voorman verspaning

Voorman verspaning

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een voorman verspaning heeft de kennis en vaardigheden van een allround verspaner. Hij is vaak "meewerkend voorman". In kleine bedrijven werkt hij mee in de productie. In de wat grotere bedrijven ligt het accent van zijn werk op leiding geven
 
Andere namen voor deze functie
Voorman
 
Komt voor in
bedrijven gespecialiseerd in verspaning, mobiele werktuigen, instrumenten en gereedschap en machine- en apparatenbouw
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Allround verspaner (MBO 3)
 
 

Taken

Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Boren, ruimen en tappen
 • Nabewerken van materialen
CNC- programmeren
 • Aanpassen en schrijven van CNC- programma's
 • Archiveren van CNC-programmatuur
 • CNC-programma's oproepen en installeren
 • Instellen van CNC- machines
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Afvoeren van afvalstoffen en -materialen
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Controleren van naleving van KAM-zorgsystemen
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Registreren van ongevallen, bijna- ongevallen en calamiteiten
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren/ beoordelen van leerling
 • Machen van leerlingen met stage-/ leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Machinebouw
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
 • Schoonhouden en schoonmaken van werkstukken en producten
Management en leidinggeven
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
 • Beheersen van conflicten
Montage en demontage
 • Afvoeren van halfproducten
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Ontwikkeling
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (internet) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Overdragen van werk
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Procestechniek
 • Beladen of voeden van productiemachines en apparaten
 • Controleren van de procesparameters
 • Starten en stoppen van machines volgens de daarvoor geldende regels
 • Verwijderen van werkstukken uit de machine
Product en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Controleren van aangeleverd materiaal voor halfproducten
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Kalibreren van meetinstrumenten
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
Service en onderhoud (algemeen)
 • Inspecteren en controleren van installaties
 • Zoeken naar oplossingen en alternatieven
Secretariële werkzaamheden
 • Opbergen en archiveren van informatie
Service en onderhoud (metaal)
 • Schoonmaken en onderhouden van machines
Verspaning
 • Bepalen van verspaningscondities en parameters
 • Bevestigen en afstellen van gereedschappen in de machine
 • Boren met draai- of freesbank
 • CNC draadvondverspanen
 • CNC draaien
 • CNC frezen
 • CNC kotteren
 • CNC slijpen
 • CNC zinkvonkverspanen
 • Opspannen, uitlijnen en stelle van werkstukken
 • Testen van machine- instellingen
 • Vervaardigen van proefwerkstukken of prototypes
Werkvoorbereiding
 • Afroepen van materialen
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
HRM kennis
 • HRM
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van magazijn en logistiek
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Kennis van (NEN) normen
 • NEN 1010 veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
 • NEN 3140 bedrijfsvoering elektrische laagspanningsinstallaties
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • CNC besturings- en programmeertechniek
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Leidinggeven 
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel  handelen
Oppervlaktetechnieken
 • Polijst- slijp en straaltechnieken
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
Verspanende technieken
 • Draaitechniek
 • Fijnmechanische techniek
 • Freestechniek
 • Kottertechniek
 • Slijptechniek
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Allround verspaner