Planner

Planner

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De planner houdt zich bezig met het plannen van personeel, materiaal en materiaal
volgens de gegeven opdracht. Hierbij streeft hij altijd naar een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet
 
Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan … Wordt, bij afwezigheid, vervangen door…
 
Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn: het maken van een planning van personeel, materiaal en materieel,  zodanig dat de voortgang van de productie volgens planning verloopt en niet stagneert
 
Zelfstandigheid
Bepaalt de werkvolgorde binnen de gegeven planning of afspraken met de klant. De vormgeving staat volledig vast, middelen en doel zijn voorgeschreven. Organiseert het werk op basis van bedrijfservaring en inzicht. Overleg of afstemming met de chef is meestal mogelijk. Voor het overige stemt het probleemniveau overeen met het opleidingsniveau en de ervaring (1 jaar). De regelmatige tot frequente contacten met de uitvoerende afdelingen zijn gericht op overleggen en van belang voor afstemming, kwaliteit en voortgang van de uitvoering.
 
Complexiteit
De functie is met name gericht op werkvoorbereiding en kan daarnaast ook andere werkzaamheden omvatten, zoals tekenen, berekenen, plannen, controleren en begeleiden van productie. Schakelt regelmatig om tussen enkele opdrachten, wisselende werkzaamheden en de veelvuldig telefonische onderbrekingen. Tijdsdwang komt voor. Accuratesse is vereist.
 
Afbreukrisico
Fouten in tekeningen, berekeningen of programma's leiden tot vertraging in de uitvoering, verkeerde bestellingen, geen optimaal gebruik van de capaciteit etc. Zelfcontrole is zeer goed mogelijk, controle door anderen is niet altijd mogelijk of sluitend. Incidentele tot regelmatige contacten met klanten, leveranciers, andere bedrijven e.d. zijn gericht op snelle en concrete overdracht van informatie voor een juiste en tijdige uitvoering. Normale discretie vereist inzake gegevens.
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Werkvoorbereider fabricage (MBO 4)
 
Mentale en fysieke belasting
Werkt onder normale kantooromstandigheden. Werkt eventueel langdurig aan een PC
 
 

Taken

Financiële administratie
 • Verzamelen en controleren van urenoverzichten
Inkoop
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Inventariseren en evalueren van risico's
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
Werkvoorbereiding
 • Afroepen van materialen
 • Beheren en bijwerken van (technische) klantendossiers
 • Inplannen storingsdienst en monteurs
 • Plannen van montage en uitvoering
 • Plannen van personeel
 • Plannen van reparaties aan materieel
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Onderzoeken
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Financieel-administratieve vaardigheden
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Leidinggeven en beslissen
 • Beslissen en initiatief nemen
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
  

Gewenste opleidingen

Opleiding
Werkvoorbereider fabricage
Werkvoorbereider installaties