Software engineer mechatronica

Software engineering mechatronica

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De software engineer specificeert en ontwikkelt programma's voor meet-, regel- en besturingstechniek bij technische automatisering. Hij laadt software, hij test de software en corrigeert bugs. Hij begeleidt in bedrijfstelling en opstart van de systemen/installaties. In veel gevallen handelt hij ook servicecalls af op locatie van de klant
 
Andere namen voor deze functie
(Senior) engineer, software architect, programmeur
 
Komt voor in
Bedrijven voor technische automatisering en mechatronica, machinebouw, jacht en scheepsbouw
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): HBO Technische informatica - ICT-telecom
 
 

Taken

Adviseren (installatie)
 • Adviseren over ICT- en telematicasystemen
 • Adviseren over industriële automatiseringssystemen
 • Adviseren over meet- en regeltechnische installaties
Calculatie
 • Technisch voorbereiden (en voor calculeren) van offertes
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Programmeren en configureren van de (besturings)systemen en hun onderdelen
 • Schrijven van testprogramma's, opleveringsprotocollen en programmabeschrijvingen voor implementatie
 • Testen en debuggen van de software en/of hardware
Ontwerpen en tekenen (elektrotechniek)
 • Aanpassen van bestaande ontwerpen (modificatie)
 • Ontwerpen van industriële automatiseringssystemen
 • Ontwikkelen van (besturings) software voor industriële automatiseringssystemen
 • Ontwikkelen van (besturings) software voor meet en regeltechniek
 • Productdocumentatie samenstellen
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden
 • Beheersen van buitenlandse taal in woord en geschrift
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Product- en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Opstellen van testplannen
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
Projectmanagement
 • Bewaken van projectkosten en budgetten
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
Service en onderhoud (algemeen)
 • Adviseren van klanten over gebruik en onderhoud van machines en installaties
 • Onderhouden en aanpassen van software programma's en modulen
 • Op afstand stellen van diagnose, bepalen van oplossingen en begeleiden van service monteurs
 • Verrichten van functionele- en veiligheidstesten op systemen en programmatuur
 • Zoeken naar oplossingen en alternatieven
Service en onderhoud (elektrotechniek)
 • Uitvoeren van storingsopdrachten aan industriële automatiseringssystemen
 • Uitvoeren van storingsopdrachten aan meet- en regeltechnische installaties
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
Werkvoorbereiding
 • Verzamelen en samenstellen van informatie voor werkinstructies
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Duits
 • Taalvaardigheid Engels
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
HRM kennis
 • HRM 
ICT kennis en vaardigheden
 • Calculatie software
 • ICT software
 • Onterwerpsoftware (mechatroinca)
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kennis van relevante CE- marketingsregels
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Kennis van (NEN) normen
 • Kennis van (NEN) normen voor functionele specificaties van machines en installaties
 • Kennis van (NEN) normen voor functionele veiligheid van elektrische machines en installaties
 • Kennis van (NEN) normen voor informatie uitwisseling en communicatie tussen machines en installaties
 • Kennis van (NEN) normen voor tekenen van elektrische onderdelen, machines en installaties
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • CNC besturings- en programmeertechniek
 • PLC techniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken
Vakkennis elektrotechniek
 • ICT en telematica
 • Industriële automatisering
 • Kennis van elektrotechniek (algemeen)
 • Meet-, regel- en besturingstechniek
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
HBO Technische informatica- ICT telecom
Technicus mechatronica systemen