Voorman oppervlaktetechniek

Voorman oppervlaktetechniek

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een voorman oppervlaktetechniek heeft de kennis en vaardigheden van een allround monteur. Hij is vaak "meewerkend voorman". In kleine bedrijven werkt hij mee in de productie. In de wat grotere bedrijven ligt het accent van zijn werk op leiding geven.
 
Andere namen voor deze functie
Voorman
 
Komt voor in
Bedrijven actief in de oppervlaktetechniek
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Operator C (MBO 4)
 
 

Taken

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Controleren van naleving van KAM-zorgsystemen
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Registreren van ongevallen, bijna- ongevallen en calamiteiten
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Algemene metaalbewerkingstechnieken
 • Modificeren van vezeleigenschappen
Inkoop
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Matchen van leerlingen met stage-/ leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Management en leidinggeven
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
Machinebouw
 • Op- en ombouwen van apparatuur
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Oppervlaktebehandeling
 • Anodiseren
 • Borstelen, polijsten, slijpen, trommelen en stralen
 • Galvaniseren
 • Handmatig lakspuiten
 • Machinaal spuiten
 • Poedercoaten
 • Reinigen en ontvetten van te behandelen oppervlakken
 • Thermisch verzinken
 • Verwerkingsklaar maken en aanbrengen van laksystemen
 
Overleg en afstemming
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Procestechniek
 • Analyseren en optimaliseren van het procesverloop of het product
 • Bewaken en bijsturen van geautomatiseerde processen
 • Voorbereiden van het productieproces
Product- en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles aan proces en product
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
Service en onderhoud (algemeen)
 • Zoeken naar oplossingen en alternatieven
Service en onderhoud (metaal)
 • Oplossen van technische storingen en problemen
 • Schoonmaken en onderhouden van machines
 • Storing zoeken en analyseren
 • Uitvoeren van en assisteren bij onderhoud
Werkvoorbereiding
 • Afroepen van materialen
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
HRM kennis
 • HRM
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven 
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Oppervlaktetechnieken
 • Anodiseertechniek
 • Ets- en beitstechnieken
 • Galvanotechniek
 • Poedercoatingstechniek
 • Polijst-, slijp- en straaltechnieken
 • Spuit- en laktechnieken
 • Thermisch verzinken
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken
Vakkennis elektrotechniek
 • Meet-, regel- en besturingstechniek
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Operator C