Financieel directeur

Financieel directeur

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De Financieel Directeur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van alle activiteiten m.b.t. financiële en administratieve processen om te komen tot een op elkaar aansluitende organisatie die voldoet aan de doelstellingen zoals deze geformuleerd zijn en in de toekomst geformuleerd zullen worden.

Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan de Algemeen Directeur. Geeft leiding aan de leidinggevenden binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied. Wordt, bij afwezigheid, vervangen door ….

Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn:
 • ontwikkeling, bedrijfsvoering en planning op middellange en lange termijn m.b.t. de financiën en administratie
 • het soepel verlopen van de dagelijkse gang van zaken
 • opstellen, bewaken en evalueren van de bedrijfsbegrotingen en resultaten op korte, middellange en lange termijn
 • een prettig werkklimaat
 • profileren en imago binnen en buiten de organisatie
Zelfstandigheid
Stelt zelf, geholpen door stafafdelingen e.d. planningen, prioriteiten en/of functionele kaders op. Lost zelf de soms complexe problemen van vaktechnische, organisatorische, financiele en personele aard op. Neemt in deze alle vereiste maatregelen en initiatieven. Legt en onderhoudt (al of niet gereguleerd) contacten met vrijwel iedereen in het bedrijf teneinde de operationele voortgang ongestoord te laten verlopen. Geeft leiding aan 20 - 30 medewerkers in een vestiging of aan enkele vestigingsverantwoordelijke functionarissen verspreid over het werkgebied

Complexiteit
De functie is gericht op het coördineren, controleren en begeleiden van vestigingsactiviteiten in een vastgesteld werkgebied. Er vindt confrontatie plaats met alle bedrijfseconomische
 aspecten. Is betrokken bij het formuleren van beleid. De aandacht wordt continu gebonden door planning, proces en administratieve aangelegenheden. Schakelt voortdurend om tussen de diverse aspecten. 
Werkt vaak onder tijddwang.

Afbreukrisico
Fouten in de planning of calculaties leiden tot zeer forse schade. Fouten of nalatigheden in afspraken of onderhandelingen eveneens. Onvoldoende of falende coördinatie of bewaking van de productie en de doorstroming kunnen verstoringen veroorzaken in de relaties met (ook 'vaste') opdrachtgevers. Geheimhouding is vereist ten  aanzien van een aantal aspecten.

Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): HBO Commerciële Economie

Mentale en fysieke belasting
Verricht het werk grotendeels op kantoor maar komt ook in de productie 
afdelingen. Is zowel binnen als buiten het bedrijf erg ambulant / mobiel. Werkt gedurende enkele uren achter een beeldscherm.
 

Taken

Facilitaire ondersteuning
 • Beheren van communicatiemiddelen
 • Beheren van het wagenpark
 • Beheren van sleutelplan
 • Coördineren van facilitaire zaken
Financiële administratie
 • Aanvragen van subsidies
 • Administratief beheren van verzekeringen
 • Beheren van de kas en afhandelen van betalingen
 • Bijhouden van administratie voor belastingzaken
 • Controleren van gegevens op juistheid en plausibiliteit
 • Controleren van inkoopfacturen
 • Invoeren van urenoverzichten
 • Invullen van de aangifte omzetbelasting
 • Opstellen van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
 • Opstellen van betaaladvieslijst
 • Opstellen van kwartaal- of maandcijfers en balans-, winst- en verliesrekening
 • Ordenen en controleren van boekingsstukken
 • Toelichten van balans-, winst en verliesposten
 • Uitvoeren van de crediteurenadministratie
 • Uitvoeren van de debiteurenadministratie
 • Verrichten van betalingen
 • Versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen voor debiteurenbeheer
 • Verzamelen en controleren van urenoverzichten
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Management en leidinggeven
 • Beheersen van conflicten
 • Bepalen van individuele targets of doelstellingen
 • Bewaken van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
 • Opstellen van bedrijfsprocedures en werkvoorschriften
 • Opstellen van bedrijfsstrategieën en bedrijfsprofielen
 • Voorbereiden, implementeren en beheren van beleid
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan strategisch overleg
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Overleggen met accountants of controllers
 • Overleggen over projectvoortgang en resultaten
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Personeelszaken
 • Aanleveren van gegevens voor personeels- en salarisadministratie
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Analyseren van ziekteverzuim
 • Begeleiden van (ziekte)verzuim
 • Beheren en opstellen van scholingsafspraken
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten en afhandelen van einde dienstverbanden
 • Plannen en begeleiden van loopbaantrajecten van medewerkers
 • Plannen en organiseren van werving en selectie
 • Toepassen van arbeidsvoorwaarden en CAOregelingen
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Projectmanagement
 • Bewaken van projectkosten en budgetten
 • Evalueren van projecten
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
 • Presenteren van projectresultaten
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
Verkoop en advies
 • Bepalen van garantiebeoordelingen
 • Opstellen van en adviseren in coulancevoorstellen

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden 
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen

Financiële en bedrijfskundige kennis
Bedrijfskundig
Financieel-administratieve vaardigheden

HRM kennis
 • HRM  
ICT kennis en vaardigheden
 • Calculatie software
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
 • Verkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven  
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Ethisch en integer handelen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken  
Vakkennis elektrotechniek
 • ICT en telematica

Gewenste opleidingen

Opleiding
Commerciële Economie (HBO)