Magazijnmedewerker

Magazijnmedewerker

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De magazijnmedewerker zorgt voor het beheer van een efficiënte voorraad en goederenstroom. Hij ontvangt, controleert, slaat op, verplaatst, keurt of laat keuren, verzamelt en vervoert goederen en materialen. Hij zorgt voor de juiste spullen, op het juiste moment en de op juiste plaats
 
Andere namen voor deze functie
Magazijnbediende, logistiek medewerker, medewerker magazijn, orderpicker, partsmedewerker, magazijnchef.
 
Komt voor in
Bijna elk technisch bedrijf
 
Zelfstandigheid
Ontvangt deels algemene instructies, deels directe opdrachten. Is gebonden aan duidelijke voorschriften  en aan de vermelde gegevens. De aanpak wordt feitelijk bepaald door het aanwezige materieel en/of door omstandigheden. Alert reageren kan vereist zijn. Het patroon van samenwerken is een vorm van vrij direct toezicht.
Naast contact met collega's is contact met de andere medewerkers bevorderlijk voor een vlotte goederenbeweging.
 
Complexiteit
De functie omvat enkele (verschillende) magazijnwerkzaamheden die alle overheersend routinematig van aard zijn.  Voor bepaalde aspecten of onderdelen van het werk kan concentratie en/of grote oplettendheid nodig zijn
 
Afbreukrisico
Fouten verstoren de normale voortgang op andere afdelingen of in verzending e.d. Eventueel kan schade berokkend worden aan materieel of aan de gezondheid van anderen. Eventueel is er sprake van van onregelmatig en oppervlakkig contact met chauffeurs van derden.
 
Opleidingsniveau
De kennis dient naar inhoud en niveau minstens gelijkwaardig te zijn aan enkele jaren voortgezet onderwijs, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot enkele dagen.
Gewenste vooropleiding: Logistiek medewerker (MBO 2
 
Mentale en fysieke belasting
Werkt onder wisselende omstandigheden in magazijn, werkplaats of buiten, met eventueel enige hinderlijke factoren zoals lawaai of stank. De te vervoeren zaken kunnen vuil, vettig of stoffig zijn.
Het besturen van een heftruck levert hinder op van lawaai of trillingen. Van inspanning kan spraken zijn bij tillen, verschuiven, handmatig verplaatsen of bij frequent traplopen. Kans op kleine verwondingen is aanwezig.
  

Taken

Financiële administratie
 • Af- en bijboeken van artikelen
 • Controleren van magazijnbonnen
 • Vergelijken van boekhoudkundige met aanwezige voorraad
Inkoop
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Afvoeren van afvalstoffen en -materialen
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Magazijn
 • Beheren van de voorraad
 • Beheren van materieel, gereedschappen, (meet)instrumenten en pbm's
 • Controleren van goederen voor verzending
 • Controleren van ontvangen goederen
 • Ontvangen en opslaan van goederen
 • Verwerken van emballage, restmateriaal of retourmateriaal
 • Verzamelen en klaarzetten van materieel en goederen
 • Verzorgen en transporteren van materieel
 • Verzorgen van het magazijn
 • Zorgdragen voor het keuren van materieel, gereedschappen, (meet)instrumenten en pbm's
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
 • Werken met materiaalbonnen of PDA
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Transport
 • Berijden en bedienen van heftrucks of reachtrucks
 • Intern transporteren van goederen, producten en gereedschap
 • Laden en lossen van (vracht-) auto's
 • Werken met hijsapparatuur
 • Werken met transportmiddelen
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
Verkoop en advies
 • Verrichten van balieverkoop
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en
vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Financieel-administratieve vaardigheden
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
 • Verkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van magazijn en logistiek
 • Logistiek
 • Magazijn
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken
 

Diploma's en certificaten

Veiligheid diploma's en certificaten
Certificaat hijsinstallaties
Hef- of reachtruckdiploma
 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Logistiek Medewerker