In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Technisch directeur

Technisch directeur

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De Technisch Directeur is eindverantwoordelijk voor het technisch realiseren van projecten die bijdragen aan de doelstellingen zoals deze geformuleerd zijn en in de toekomst geformuleerd zullen worden.
 
Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan de Algemeen Directeur. Geeft leiding aan de leidinggevenden binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied. Wordt, bij afwezigheid, vervangen door ….
 
Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn:
 • Het technisch en commercieel (laten) realiseren van projecten binnen met opdrachtgevers overeengekomen normen en het geprognosticeerde projectresultaat.
 • Het adviseren over en ontwerpen van installaties.
 • Het verwerven van nieuwe opdrachten.
 • Het realiseren van de juiste voorbereiding van de uitvoering van projecten.
 • Het mede ontwikkelen, beheren en uitvoeren van het KAM-zorgsysteem.
 • De technologische ontwikkeling, technologische kennis binnen de organisatie en technische aspecten van alle projecten binnen de organisatie.
 • Het leidinggeven aan zijn medewerkers en bijdragen aan hun professionele en kwalitatieve ontwikkeling.
 • Het mede ontwikkelen en beheren van het organisatiebeleid.
Zelfstandigheid
Stelt zelf, geholpen door stafafdelingen e.d. planningen, prioriteiten en/of functionele kaders op. Lost zelf de soms complexe problemen van vaktechnische, organisatorische, financiële en personele aard op. Neemt in deze alle vereiste maatregelen en initiatieven. Legt en onderhoudt (al of niet gereguleerd) contacten met vrijwel iedereen in het bedrijf teneinde de operationele voortgang ongestoord te laten verlopen. Geeft leiding aan 20 - 30 medewerkers in een vestiging of aan enkele vestigingsverantwoordelijke functionarissen verspreid over het werkgebied.
 
Complexiteit
De functie is gericht op het coördineren, controleren en begeleiden van vestigingsactiviteiten in een vastgesteld werkgebied. Er vindt confrontatie plaats met alle bedrijfseconomische aspecten. Is betrokken bij het formuleren van beleid. De aandacht wordt continu gebonden door planning, proces en administratieve aangelegenheden. Schakelt voortdurend om tussen de diverse aspecten. Werkt vaak onder tijddwang
 
Afbreukrisico
Fouten in de planning of calculaties leiden tot zeer forse schade. Fouten of nalatigheden in afspraken of onderhandelingen eveneens. Onvoldoende of falende coördinatie of bewaking van de productie en de doorstroming kunnen verstoringen veroorzaken in de relaties met (ook 'vaste') opdrachtgevers. Geheimhouding is vereist ten aanzien van een aantal aspecten.
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): HBO Elektrotechniek, HBO Technische bedrijfskunde (HBO)
 
Mentale en fysieke belasting
Verricht het werk grotendeels op kantoor maar komt ook in de productie afdelingen. Is zowel binnen als buiten het bedrijf erg ambulant / mobiel. Werkt gedurende enkele uren achter een beeldscherm
 
 

Taken

Inkoop
 • Aanvragen van offertes
 • Beoordelen en kiezen van leveranciers
 • Bepalen van in te kopen producten
 • Inventariseren van klantwensen
 • Onderhandelen met leveranciers
 • Opstellen en afsluiten van raam- of inkoopcontracten
 • Uitbesteden van werk aan derden
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Bewaken van kwaliteit
 • Controleren van naleving van KAM-zorgsystemen
 • Controleren van ontwerpen volgens normen en voorschriften
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Initiëren van verbetervoorstellen van KAM-zorgsystemen
 • Inventariseren en evalueren van risico's
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Opstellen van regels voor kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Management en leidinggeven
 • Beheersen van conflicten
 • Bewaken van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
 • Bewaken van de productiviteit en efficiency
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
 • Opstellen van bedrijfsprocedures en werkvoorschriften
 • Voorbereiden, implementeren en beheren van beleid
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden
 • Deelnemen aan strategisch overleg
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Overleggen over projectvoortgang en resultaten
 • Vertegenwoordigen van het bedrijf in externe werkgroepen
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Begeleiden van (ziekte)verzuim
 • Voeren van werving- en selectiegesprekken met (toekomstige) medewerkers en leerlingen
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Product- en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Goedkeuren en vrijgeven van de productie
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles aan proces en product
Projectmanagement
 • Bewaken van projectkosten en budgetten
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
 • Evalueren van projecten
 • Opleveren van een project aan klanten
 • Opzetten en inrichten van projectteams
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf verantwoordingen
 • Tonen van inzet en motivatie
Verkoop en advies
 • Adviseren over producten, systemen en oplossingen
 • Bespreken van en overeenstemming bereiken over meer/minder werk
 • Bezoeken van opdrachtgevers
 • Onderhandelen over en accepteren van opdrachten
 • Onderhouden van relaties, netwerken en vertegenwoordigen van het bedrijf
 • Plegen van acquisitie en verwerven van opdrachten
 • Uitbrengen, registreren en volgen van offertes of aanbestedingen
Werkvoorbereiding
 • Opnemen en inmeten van werkzaamheden
 • Plannen van montage en uitvoering
 • Plannen van personeel


Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Ruimtelijk inzicht
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
HRM kennis
 • HRM
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
 • Verkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Marketing
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Samenwerken
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Technische bedrijfskunde (HBO)
Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)