Magazijnbeheerder

Magazijnbeheerder

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De magazijn chef richt zich op het optimaliseren van de benodigde voorraad in het eigen magazijn en het klaarzetten, vervoeren en retourneren van de benodigde materialen en middelen op de projectlocatie
 
Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan… Wordt, bij afwezigheid, vervangen door…
 
Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn: Zorgdragen voor een optimale grijpvoorraad. Zorgdragen voor een opslag van materiaal en middelen. Zorgdragen voor onderhoud en keuring van materiaal en middelen. Een correcte administratie van de goederenstroom
 
Zelfstandigheid
Is vrij de werkzaamheden zelf in te delen en te regelen aan de hand van (gegevens over) de concrete goederenstroom. Het grootste gedeelte van het werk is bepaald door formulieren, vaste procedures, bestelinstructies en voorschriften over opslag, verzorging e.d. Bepaalt zelf een aantal aspecten als wijze van verzending, praktische magazijninrichting e.d. Problemen kunnen iets ingewikkeld zijn, uitstijgen boven het opleidingsniveau en ruime ervaring in het bedrijfseigene vereisen. De contacten met leiding en medewerkers van productie en met de niet-technische afdelingen betreffen uiteenlopende zaken van de doorstroming. Geeft leiding aan 1-2 medewerkers, gedeeltelijk (geografisch) verspreid werkend.
 
Complexiteit
De functie is gericht op het beheren van een magazijn, het verzorgen van ontvangst, (intern) transport en uitgifte van goederen en het verzenden van uitgaande goederen. Eventueel is ook directe verkoop toegevoegd. Werkzaamheden, telefoon e.d. dienen zich aan en veroorzaken voortdurend omschakelen. Enige tijddwang treedt op. Registraties e.d. vereisen accuratesse.
 
Afbreukrisico
Fouten of onachtzaamheden verstoren de gang van zaken in magazijn en productie in ernstige mate, verstoren de verstreking van juiste gegevens, beinvloeden eventueel de verhouding met leveranciers of afnemers en kunnen leiden tot verlies aan goodwill. Ook eventuele claims zijn denkbaar. De kans op tijdig ontdekken berust op zelfcontrole. De contacten met de bij het vervoer betrokkenen moeten gericht zijn op efficiente afhandeling en het opbouwen / continueren van een goede relatie. Bij directe verkoop zijn de contacten met afnemers gericht op commercieel verantwoorde afhandeling.
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Logistiek teamleider (MBO 3)
 
Mentale en fysieke belasting
Werkt in diverse ruimtes met afwisselende omstandigheden als temperatuur, tocht, warm en koud etc. Er is sprake van regelmatig tillen e.d. Kans op kleine verwondingen.
 
 

Taken

Financiële administratie
 • Af- en bijboeken van artikelen
 • Controleren van inkoopfacturen
 • Controleren van magazijnbonnen
 • Vergelijken van boekhoudkundige met aanwezige voorraad
Inkoop
 • Aanvragen van offertes
 • Beoordelen en kiezen van leveranciers
 • Bepalen van in te kopen producten
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
 • Bijhouden van inkoopprijzen voor materialen en middelen
 • Onderhandelen met leveranciers
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Beheren en registreren van gevaarlijke stoffen
 • Afvoeren van afvalstoffen en -materialen
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Magazijn
 • Beheren van de voorraad
 • Beheren van materieel, gereedschappen, (meet)instrumenten en pbm's
 • Controleren van goederen voor verzending
 • Controleren van ontvangen goederen
 • Ontvangen en opslaan van goederen
 • Verwerken van emballage, restmateriaal of retourmateriaal
 • Verzamelen en klaarzetten van materieel en goederen
 • Verzorgen van het magazijn
 • Verzorgen en transporteren van materieel
 • Zorgdragen voor het keuren van materieel, gereedschappen, (meet)instrumenten en pbm's
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van (technische) tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Transport
 • Berijden en bedienen van heftrucks of reachtrucks
 • Intern transporteren van goederen, producten en gereedschap
 • Laden en lossen van (vracht-) auto's
 • Werken met hijsapparatuur
 • Werken met transportmiddelen
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
Verkoop en advies
 • Verrichten van balieverkoop
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Presenteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
 • Financieel-administratieve vaardigheden
Fysieke vaardigheden
 • Beweging en kracht
ICT kennis en vaardigheden
 • Calculatie software
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van magazijn en logistiek
 • Logistiek
 • Magazijn
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
Leidinggeven en beslissen
 • Beslissen en initiatief neme
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
 

Diploma's en certificaten

Veiligheid diploma's en certificaten
Certificaat hijsinstallaties
Hef- of reachtruckdiploma
 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Logistiek teamleider
Logistiek supervisor