In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Instrumentmaker

Instrumentmaker

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een instrument- of gereedschapsmaker vervaardigt zijn producten zelfstandig op basis van de aan hem verstrekte werktekeningen en werkomschrijvingen. Hij is allround inzetbaar: hij heeft veel kennis van materialen, hij beheerst een groot aantal metaalbewerkingen, en kan de bijbehorende machines programmeren, instellen en bedienen (conventioneel en CNC-gestuurd). Daarnaast kan hij toezicht houden op het werk van minder ervaren collega's.
 
Andere namen voor deze functie
Instrumentmaker, gereedschapsmaker, research-instrumentmaker, fijnmechanisch technicus, medisch instrumentmaker
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): allround verspaner (MBO 3) Researchinstrumentmaker (MBO 4)
  

Taken

Algemeen metaalbewerkingstechnieken
 • Boren, ruimen en tappen
 • Verbinden van onderdelen
 CNC- programmeren
 • CNC-programma's oproepen en installeren
 Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Melden van storingen en afwijkingen
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
 Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
 Machinebouw
 • Instellen en bijstellen van machines en gereedschappen
 Montage en demontage
 • Demonteren van onderdelen en componenten
 Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
 Organisatie van eigen werk
 • Kiezen van de juiste gereedschappen
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten
 • Lezen van technische tekeningen
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Zorgen voor eigen gereedschap, beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en bedrijfswagen
 Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 Procestechniek
 • Controleren van de procesparameters
 • Starten en stoppen van machines volgens de daarvoor geldende regels
 • Verwijderen van werkstukken uit de machine
 Product- en proceskwaliteit
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Controleren van aangeleverd materiaal voor halfproducten
 • Keuren en controleren van eindproducten
 Service en onderhoud (algemeen)
 • Op maat zagen of afkorten
 Service en onderhoud (metaal)
 • Schoonmaken en onderhouden van machines
 Transport
 • Werken met hijsapparatuur
 Verspaning
 • Bepalen van verspaningscondities en parameters
 • Bevestigen en afstellen van gereedschappen in de machine
 • Boren met draai- of freesbank
 • Opspannen, uitlijnen en stellen van werkstukken
  

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig
 
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
 Bewerkingstechnieken
 • Verbindingstechnieken
 Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
 Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 HRM kennis
 • HRM  
 Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
 Kennis van magazijn en logistiek
 • Rijvaardigheid opslag- en transportmiddelen
 Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
 Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • CNC besturings- en programmatechniek
 • Mechanica
 Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ondernemend en commercieel handelen
 Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
 Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Samenwerken 
 Verspanende technieken
 • Draaitechniek
 • Fijnmechanische techniek
 • Freestechniek
 • Kottertechniek
  

Gewenste opleidingen

Opleiding
Gereedschapsmaker
Instrumentmaker