P en O assistent

P&O assistent

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De P&O Assistent vervult ondersteunende taken bij de uitvoering van het personeelsbeleid.
 
Andere namen voor deze functie
P&O-stagiair; P&O assistent;
 
Zelfstandigheid
Deelt de eigen tijd in binnen tijdschema's. Ontvangt instructies en richtlijnen. Er is direct toezicht. Er komen veel praktische problemen voor. Moet ongewone of moeilijke problemen die uitstijgen boven het opleidingsniveau voorleggen aan de leiding. De contacten worden onderhouden met vrijwel iedereen in het bedrijf en betreffen veelal tijdige en adequate doorstroming van informatie.
 
Complexiteit
De functie is gericht op assistentie bij de uitvoering van het personeelsbeleid, met een aantal deeltaken en veel administratieve en secretariële aspecten.
 
Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Allround operator (Operator B) (MBO 3), Eerste monteur elektrotechnische producten en systemen (MBO 3)
 
Mentale en fysieke belasting
Kantooromstandigheden. Komt ook in de werkplaats. Werkt veel aan de PC
 

Taken

Financiële administratie
 • Invoeren van urenoverzichten
 • Verzamelen en controleren van urenoverzichten
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Onderhouden van contacten over de voortgang van het leertraject
Marketing en communicatie
 • Samenstellen van (interne) nieuwsbrieven
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Personeelszaken
 • Aanleveren van gegevens voor personeels- en salarisadministratie
 • Ontvangen en verwerken van ziek- en betermeldingen
 • Verzorgen van introductie of inwerkplan voor nieuwe medewerkers
 • Verzorgen van personeelsadministratie
 • Verzorgen van salarisadministratie
 • Zorgen voor persoonlijke attenties
Secretariële werkzaamheden
 • Afhandelen van correspondentie
 • Inkomende en uitgaande post afhandelen
 • Opbergen en archiveren van informatie
 • Voeren van zelfstandige correspondentie
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig
 
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Presenteren
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Financieel-administratieve vaardigheden
HRM kennis
 • HRM 
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Medewerker human resource management HRM